Use Case Nedir ?

Use Case, bir sistem aracılığı ile yayılan yahut sunulacak tek bir fonksiyonu tanımlamaktadır. Diğer bir söyleyişle, kullanıcıların bir işlev aracılığı ile sistem üstünde yapmak istedikleri işlemleri tanımlamaktadır.

Use Case ne için kullanılır ?

Use Case Diyagramları, iş süreçlerinin yönetilmesi adımında gereksinim duyulan bütün işlevleri, bu işlevleri tetikleyecek aktörleri, fonksiyonlardan etkilenecek aktörleri ve fonksiyonlar arasındaki ilişkileri göstermek hedefiyle kullanılmaktadır.

Use Case diyagramı nedir ?

Unified Modelling Language™ (UML®) describes the standard notation for a use case diagram. … Kullanıcı senaryoları (Use Cases) ve kullanıcı senaryo diyagramları (Use Case Diagram), bütün mahsul yahut özel olarak tespit edilen bir alanda bulunan ürün aktörlerinin* sistem ile etkileşimini ortaya koyar.

Use Case Extend ve include nedir ?

Use case’ler tekrar kullanılabilen birimlerdir. Tekrar kullanımı gerçekleştiren yöntemler inclusion (içerme) ve extension (genişletme) dır. Tekrar kullanım yöntemleri dışında use caseler arasındaki teması gösteren yöntemler ise Generalization (Genellleme) ve Grouping (gruplama) dır.

Use Case hangi aşamada kullanılır ?

Use Case Diyagramları, iş süreçlerinin yönetilmesi adımında gereksinim duyulan bütün işlevleri, bu işlevleri tetikleyecek aktörleri, fonksiyonlardan etkilenecek aktörleri ve fonksiyonlar arasındaki ilişkileri göstermek hedefiyle kullanılmaktadır.