Tasavvufta hangi hayvan neyi simgeler ?

ASLAN : Mesnevî’de arslan, çoğunlukla

mürşid yahut İnsan-ı Kamil’i simgeler. Mürşidin görevi

bir avcı gibi avlanıp, bela ve nefsinin oyunları içinde

kendi özünü yitirmiş insana, kendi özünü hatırlatmak

onu şer çukurlarından kurtarmaktır. Yiğitliğin, cesaretin,

çalışmanın, kendi işini kendinin halletmesinin, mertliğin

ve hakikate teslim olmanın simgesidir.

TİLKİ : Tilki Mesnevî’de

kurbanlarını ,açgözlü, korkakların karşısında eğilen, secde eden

menfaat peşinde koşanları sembolize etmiştir.

EŞEK : Mesnevî’de epey geniş bir

 yeri olan eşek çoğunlukla; ahmaklığın,

kıt anlayışın ve bunu farkedemeyen

(duygularının esiri olan , tembel ,her

işe koşturulabilen, düşünce âleminden ırak akıldan

gafil, hafıza yürütmeyen düşüncesiz, (bedeni zevkleri peşinde koşan, aşağı

tabiatlı, şehvet düşkünü , böbürlenip ululanan ,

, haddini aşan , aşkı idrakten güçsüz ademoğlu aklı, mürşidini sınav etmeye kalkan ,nefsinin esiri gayrimüslim kimsedir. Eşek bundan sonra öyle

kimsedir ki; hakikate kulak vermeyen şeytanlarla

dost olmuş kimsedir.