T1 belgesi nedir ?

Menşei, Avrupa Birliği ülkeleri olmayan eşyaların ortak transit rejimi içerisinde taşınmasında sarfedilen belgedir. Örneğin; hareket ülkesi Türkiye, varış ülkesi Bulgaristan olan bir transit prosedürü için T1 belgesi tüketilir.

Genel olarak topluluk statüsüne haiz olmayan eşyaların taşınmasında sarfedilen yönetim kodudur. Bununla beraber topluluk eşyasının dahi T1 yönetim kodu altında taşınmasına bir mani bulunmamaktadır. T1 yönetim kodu her çeşitli eşyanın ortak transit rejiminde kapsamında taşınabildiği yönetim kodudur.

T1 belgesi kim düzenler ?

Üçüncü ülkelerden uygulanan gümrüksüz ve gümrük kontrolüne doğal malların sevki , genelde T1-/T2 gümrük sevk yoluyla kesin gümrük işleminin uygulanacağı Avrupa’daki varış ülkesinde gümrük dairesine yapılır. Bu gümrük sevk belgeleri milletlerarası elektronik NCTS sistemiyle düzenlenir.

T1 formu nedir ?

Menşei, Avrupa Birliği ülkeleri olmayan eşyaların ortak transit rejimi içerisinde taşınmasında sarfedilen belgedir. Örneğin; hareket ülkesi Türkiye, varış ülkesi Bulgaristan olan bir transit prosedürü için T1 belgesi tüketilir. Genel olarak topluluk statüsüne haiz olmayan eşyaların taşınmasında sarfedilen yönetim kodudur.

T1 kodu nedir ?

T1 ve T2 kodları eşyanın hangi statü altında taşındığını bildiren kodlardır. Buna göre; T1, Avrupa Birliği dışı nesne için ortak transit rejimini içine alan transit beyanını gösterirken, T2, Avrupa Birliği eşyası için ortak transit rejimini içine alan transit beyanı için tüketilir.

T1 nasıl alınır ?

T1 Yetki Belgesi Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu terminali işletmeciliği yapacak şahıs ve kurumlara verilir. T1 yetki belgesi için başvuran şahıs ve kurumların oda ve vergi kaydının olması ve belli bir sermayeye sahip olmaları kuraldır.