Sigorta hukuku nedir ?

 

Basitçe anlatacak olursak; sigorta ilişkisini, sigortacılıkla meşgul olan işletmelerin çalışmalarını ve hareketlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe sigorta hukuku denir.

 

Sigorta hukuku neleri kapsar?

Sigorta Hukuku sigorta uygulanan tarafların birbiriyle ilişkileriyle, sigortacılıkla uğraşan kurumların uyması gereken kanunları tümden araştıran bir hukuk dalıdır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Sigorta Hukuku alt başlığında incelenmektedir. İlgili Kanunun 1401 ve 1535 maddeleri arasında düzenlenmektedir.

 

Sigorta hukuku nasıl bir alan?

Sigorta Hukuku ticaret hukuku kapsamında bulunan hususi bir hukuk koludur.  Sigorta Hukuku yaşam, sağlık, işletme, mesken, yangın, deprem, araç ve benzeri. hayatın her alanına dair rizikoları teminat altına alan poliçelerin sözleşme hükümlerine elverişli bir şekilde yürütülmesini sağlar.