Pnömatik Şartlandırıcılar Nedir ?

Pnömatik sistemlerde hava şartlandırıcı, havanın aktarım hattından pnömatik sisteme giriş yerinde sarfedilen ve havayı kurulu sistem içerisinde kullanılacak özelliklere getiren elamanlara hava şartlandırıcı adı verilir. Hava şartlandırıcı, 3 parçadan meydana gelir. Hava filtresi, basınç regülatörü ve yağlayıcıdan meydana gelen hava şartlandırıcı, kısaca süzgeç, regülatör ve yağlayıcının baş harflerinden meydana gelen FRY kısaltmasıyla dahi seslendirilir. Hava şartlandırıcının ilk elemanı filtredir. Basınçlı hava içindeki yabancı maddeler ile suyun ayrılması hedefiyle tüketilir ve karşıdan bakış yönüyle sol tüp hava nemini alır. Her pnömatik düzenin belli bir çalışma basıncı vardı. Fazla basınç enerji kaybına, düşük basınç şayet verimin düşmesine sebep olur.

Kompresör deposundaki hava basıncı devamlı değiştiğinden bu dalgalanmayı sisteme transfer etmek için bir basınç regülatörüne (düşürücü) gereksinim duyulur. Regülatöre giren havanın basıncı değişse dahi çıkan havanın basıncı regülatör üstünde bulunan manometreden okunabilen ayarlanan durağan değerde kalacaktır. Sistemin ortasında bulunan bu parça gücü ölçerken, sağ tüp şayet ritmik sürelerle yağ çıkarımını gerçekleştirir. Dar bir kesitten geçen havanın sürati artarken basıncında bir düşme meydana gelir. Bu kesitte bulunan ince yağ borusundan emiş yaparak yağın hava içine damlamasını sağlar. Ancak damlamanın başlayabilmesi için hava debisinin bir asgari değerin üstünde olması gereklidir. Aksi durumda basınç düşümü epey az olacağından yağ emilemez.

Hava boruların içerisinde aktarma esnasında sürtünmeden ötürü içerisinde su buharı ile birlikte su damlacıkları oluşacak ve bu arada basıncı yükselecektir. Ayrıca aktarım esnasında boru içerisinde hava kirlenecek ve metal tozlarını beraberinde sisteme getirecektir. Kullanacağımız havadaki bu olumsuzlukları kaldırmak için şartlandırıcılar tüketilir.

Hava şartlandırıcının görevleri:

* Havanın içindeki suyu almak

* Havanın basıncını ayarlamak

* Havayı temizlemek

* Kuru havayı yağlamak