PACS sistemi nedir ?

PACS (Picture Archiving and Communication Systems – Görüntü Saklama ve İletişim Sistemleri): Görüntülerin saklanması, erişimi, dağıtımı ve sunumu için kullanılan yönetim sistemlerine verilen genel addır. Tıbbi görüntülerin saklanması için dünyada kullanılan en süregelen görüntü şekli DICOM’dur.

PACS depolama nedir ?

PACS (Picture Archiving and Communications Systems) şayet tıbbi görüntülerin görüntü kalitesinden zayi olmaksızın orjinal olarak saklanması ve gerektiğinde bu görüntülere hızlı, kusursuz ve güvenilir olarak ulaşılmasını gerçekleştiren sistemlerdir.

DICOM sistemi nedir ?

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) medikal görüntüleme cihazlarından alınan 2 ve 3 ebatlı bilimsel verilerin depolanması, görüntülenmesi ve analizinde kullanılmak maksadıyla tasarlanmış olan bir dijital data formatı standardıdır.

PACS panel nedir ?

Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS- Picture Archiving Communication Systems) görüntülerin saklanması, geri çağrılması, dağıtımı ve sunumu için sarfedilen program yahut ağlara verilen isimdir. Medikal görüntüler PACS sistemlerinden özgür bir formatta saklanır.