Ordinal data nedir ?

Ordinal bilgiler de gene kategorik data türündendir. Fakat değerleri arasında sıralanmış bir bağlantı bulunmaktadır. “Daha fazla” ifadesi ile kullanılabilirler fakat nekadar daha çok olduğunun ölçüsünü veremezler. Örneğim: Eğitim Düzeyi, Sosyoekonomik ölçek skorları gibi. Nominal bilgiler, ordinal bilgilere daha düşük bilgi taşırlar.

Veri Türleri Nelerdir istatistik?

İstatistik incelemelerde, anakütleden alınan bir örneğin bir ya da daha fazla özelliğinin ölçülmesi söz konusudur. Bu ölçümler data olarak adlandırılır ve bilgiler çoğunlukla; nominal, sıralanmış, aralık, miktar, verisi olarak sınıflandırılır.

Veri örnekleri nelerdir?

Veri çoğunlukla soruşturma, izlenim, gözlem, sayım, ölçüm aracılığıyla elde edilir. Yaş, ad, telefon numarası, bir toplama işleminin neticesi yahut sınıfın yaş ortalaması birer veridir.