Mentorluk eğitimi nedir ?

Mentorluk, daha tecrübeli yahut daha bilgi sahibi bir bireyin daha düşük tecrübeli yahut daha düşük bilgi sahibi bir şahsa kılavuzluk etmesine yardımcı olduğu bir ilişkidir. Mentor, mentor olan şahıstan daha ihtiyar yahut daha genç olur, fakat belli bir uzmanlık alanına sahip olması gerekir.

Mentor ile neler yapılabilir?

Mentor’lar; mentee’lerin okulda etkin olmalarına, şahsi ilerleme sağlamalarına, iş hayatına hazırlanmalarına yardım edebilir. Tipik olarak mentor; kılavuzluk sağlar, okul hayatından iş hayatına geçişi basitleştirir, rol modeli olarak hizmet eder, değişik konularla alakalı müşavirlik yapar.

Mentorluk Programı ne demek?

Mentorluk, yapan şahsa bilhassa farkındalık kazandıran ve önderlik yeteneklerini deneyimleyebilmek tarafından de çok yönlü şahsi ilerleme gerçekleştiren bir uygulamadır. Bugün iş aleminde değişim önderlik becerileri arasında ön plana çıkan öğrenme becerisidir.

Mentorluk neden önemlidir?

Mentorluk düzeneğinin vasıflı insan gücünü yetiştirmek, kariyer gelişimini desteklemek, kurum kültürüne adaptasyonu basitleştirmek, bireyin potansiyelini çoğaltmak, girişimcinin işinde yeni yollar göstermek, şahsi gelişimine yardımcı olmak gibi türlü amaçları var, fakat asıl maksat bireyin yetkinliklerini ortaya çıkarmaktır.