Lateral düşünme nedir ?

Tek yönlü yakınsak düşünmekten uzaklaşan, Konuyu nesnel, pozitif, negatif, romantik, yaratıcı, değerlendirici açılardan düşünen.

Lateral ne demek Eğitimde?

kişilerin problemlere değişik yönlerden bakabilmeyi ve geniş düşünebilmeyi öğrenmelerini sağlamayı hedefleyen düşünme biçimidir. lateral fikir, klasik fikir kalıplarının dışına çıkmaktır. her bireyin sahip olduğu bilgileri değişik şekillerde işleyip imtiyazlı neticeler çıkarmaktır.

Lateral düşünme Becerisi ne demek?

Lateral düşünme, düşünme tekniklerinden ya da becerilerinden birisidir, fakat standart kalıpların dışına çıkmayı hedefler. Mantıksal düşünme kalıplarından uzakta, hayal gücü ve nedensellik ilkesine dayanır.

Lateral bakış açısı nedir?

Kişilerin problemlere değişik yönlerden bakabilmeyi ve geniş düşünebilmeyi öğrenmelerini sağlamayı hedefleyen düşünme şekli olan yanal fikir Lateral fikir biçiminde de geçer. Yanal Düşünme (Lateral Thinking) terimini ilk olarak 1967 senesinde Fransız ilim insanı Edward De Bono meydana atmıştır.