Eğitim ve Öğrenci Koçluğu nedir?

Eğitim ve Öğrenci Koçluğu, mektep döneminde öğrenciye içsel potansiyelini keşfetmesi, kendini tanıması, çalışma becerileri ilerletmesi yolunda kılavuzluk eden ve böylelikle başarı potansiyelini ve hayat yeteneklerini meydana çıkarmasını gerçekleştiren bir koçluk hizmetidir.

Bu çalışma kapsamında talebe imtihan kaygısını yönetebilmeyi, motivasyonunu arttırmayı, doğru gaye tespit etmeyi, yaratıcılığını kullanmayı, öğrenme sürecini nasıl daha başarı ile gerçekleştireceğini öğrenir.

Bunun beraberinde ebeveynler de bu süreçte desteğe gereksinim duymaktadırlar. Zira meyve almak için uygun toprağa gereksinim vardır. Ebeveyn-çocuk iletişiminin nitelikli olması amaca giden yolda belirleyici bir unsurdur. Bu sebeple Eğitim ve Öğrenci Koçluğu anne-babalara de doğru tutum ve tutum konusu ile ilgili dahi kılavuzluk sunmaktadır.

Öğrenci koçu ne iş yapar?

Eğitim koçluğu öğrencilerin kendi potansiyellerini tanımasını sağlayıp, bu potansiyeli meydana çıkaran koçluk modelidir. Eğitim koçunun esas hedefi öğrencinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Koçlar, öğrencilerin rehberidir. Öğrencilerin kendini tanıması, amaçlar belirlemesine yardımcı olan aktiviteler oluşturur.