2018 Yılı 2. Dönem Tarih 3 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 12, 2020
1.
Soru 1 )14.yüzyıl başlarında Balkanlar ve Avrupa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )Birinci Kosova Savaşı’nda Anadolu beylikleri ilk defa asker göndererek Osmanlı Devleti’ne yardım etmeleri aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde önemli bir adım olmuştur?
3.
Soru 3 )Niğbolu Zaferi’ni kazanması üzerine, dönemin halifesinin “Anadolu’nun Sultanı” anlamında Sultan-ı İklim-i Rum unvanı ile hitap ettiği padişah aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )I. Murat Dönemi’nde “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı yerine “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışınageçilmesinin temel gerek çesi aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Orhan Bey Dönemi’nde adalet, yönetim, askerlik, eğitim ve maliye alanında kurumların oluşturulması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
6.
Soru 6 )Osmanlı Devleti’nde herhangi bir meslek dalında çırakların kalfalığa, kalfaların ise ustalığa yükselmeleri ve gedik adı verilen dükkân açma hakkını elde edebilmeleri için aşağıdakilerden hangisinin izni gerekliydi?
7.
Soru 7 )Bosna-Hersek aşağıdaki hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır?
8.
Soru 8 )“Hamlet, Romeo ve Jülyet” gibi tiyatro eserlerini dünya edebiyatına kazandıran ve İngiltere’de Rönesans’ın en önemli temsilcisi sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sonuçlarından biri değildir?
10.
Soru 10 )Osmanlı Devleti’nde ülkeyi kırk altı yıl yöneterek en uzun süre tahtta kalan ve hukuk sistemindeki en köklü düzenlemeler yaptığı için “Kanuni” unvanını alan Padişah aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Günümüzde 28 Eylül Türk Denizcilik Günü olarak kutlanmaktadır. Bunun nedeni 28 Eylül 1538’de Haçlı donanmasını Akdeniz’de yenen Barbaros Hayrettin Paşanın kazandı ğı büyük zaferdir.
Bu bilgide bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda Fransa’ya kapitülasyonlar vererek ulaşmak istediği amaçlar arasında sayılamaz?
13.
Soru 13 )Osmanlı Devleti’nde minyatür sanatçılarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Fatih Dönemi’nde Ayasofya Müderrisliği yapan, Ay’ın haritasını çıkaran ilk bilim adamı olarak tarihe geçen ve bu nedenle NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi) tarafından Ay’daki bir bölgeye ismi verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde çıkan isyanların ekonomik sonuçlarından biridir?
16.
Soru 16 )Merkantilizm adı verilen ekonomik modeli benimseyen devletlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Osmanlıda Cuma günleri Müslümanların, Cumartesi Musevilerin, Pazar ise Hristiyanların tatil günleri idi.
Bu durum toplumun hangi alandaki özgürlüğü ile ilgilidir?
18.
Soru 18 )IV. Mehmet Dönemi’nde; devlet işlerinde alacağı kararlara, atayacağı kişilere karışılmaması ve kendisi dinlenmeden hakkındaki şikâyetlere itibar edilmemesi şartıyla sadrazamlık görevini kabul eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Genç Osman 1621 yılında çıktığı Lehistan Seferi sırasında ordudaki yeniçerilerin isteksizliği üzerine hangi alanda ıslahat yapmaya karar vermiştir?
20.
Soru 20 )XVII. yüzyılda İstanbul’da Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından yapılan ve Avrupalıların Mavi Camiolarak adlandırdıkları cami aşağıdakilerden hangisidir?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Tarih 3 testine ait 2018 yılı 2. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına önceülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Tarih 3 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Tarih 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 2. dönem Tarih 3 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Tarih 3 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Tarih 3 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 - 5 TEMMUZ 2020