2018 Yılı 2. Dönem Tarih 1 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 12, 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminde yararlanılan sözlü kaynaklardan biridir?
2.
Soru 2 )Uygurlar ile ilgili araştırma yapan bir öğrenci ulaştığı kaynakları zamana, mekâna, konuya göre ayırıyorsa, araştırmanın hangi aşamasındadır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi tarih bilimiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
4.
Soru 4 )Tarih biliminin araştırma konusu içerisindeki iki önemli unsur olan olay ve olgu arasında farklılıklar vardır. Tarihi olaylar özgündür, tekrarlanamazlar ve kısa sürede meydana gelirler ancak tarihi olgular geneldir, tekrar edilebilirler ve uzun sürede meydana gelirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgudur?
5.
Soru 5 )Dünyanın buzullarla kaplı olduğu dö nem insan yaşamına uygun değildi. Buzulların erimesiyle birlikte ılıman iklim kuşakları oluşmuş, böylece ilk yerleşmeler ortaya çıkmıştır.
Buna göre dünyada ilk yerleşmelerin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
6.
Soru 6 )Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkaran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük’te yapılan kazılar sonucu ezme ve öğütme taşlarının bulunması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
8.
Soru 8 )İlk Çağ medeniyetlerinden Hititlerde kralların gücünü Tanrı’dan aldığına inanılırdı. Urartularda krallar yaptıkları işleri Tanrıları ‘’Haldi’’ adına yaparlardı. Mısırlarda ise firavunlar Tanrı-Kral olarak kabul edilmişti.
Bu bilgilere dayanarak sözü edilen İlk Çağ medeniyetlerinin yönetimlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
9.
Soru 9 )Yazılı hukuk kuralları ilk kez aşağı daki medeniyetlerden hangisinde görülmüştür?
10.
Soru 10 )İlk Çağ’dan itibaren devletler güçlü askeri teşkilat kurmaya özen göstermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?
11.
Soru 11 )Kadeş Antlaşması’nın önemi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Dünya’daki ticaret yollarından biri değildir?
13.
Soru 13 )Doğu Akdeniz’de kurulup, deniz koloniciliğinde gelişen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biridir?
15.
Soru 15 )Moğol İmparatorluğu’nda hayvancılık, Roma İmparatorluğu’nda deniz ticareti, Çin İmparatorluğunda ise tarım önemli geçim kaynağı olmuştur.
Bu imparatorlukların geçim kaynaklarını belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Avrupa’da Feodalizm aşağıdaki imparatorluklardan hangisinin zayıflamasıyla ortaya çıkmıştır?
17.
Soru 17 )Babil Kralı’nın oluşturduğu “dişe diş, göze göz” şeklinde değerlendirilen, suçu işleyene aynı ağırlıkta cezayı içeren kanun aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca kullanılmış olan ticari mekânlara verilen isimlerden değildir?
19.
Soru 19 )Tarih devirlerinin başlangıcı kabul edilen ve insanoğlunun deneyimlerini nesilden nesile aktarabilmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )İlk insanların gökyüzü olaylarını incelemesi aşağıdaki bilimlerden hangisinin gelişmesini sağlamıştır?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Tarih 1 testine ait 2018 yılı 2. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına önceülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Tarih 1 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Tarih 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 2. dönem Tarih 1 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Tarih 1 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Tarih 1 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 - 5 TEMMUZ 2020