2018 Yılı 2. Dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 12, 2020
1.
Soru 1 )Yeni Türk Devleti’nde meclis baş kanlığı ile hükûmet başkanlığının birbirinden ayrılması aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan biridir?
3.
Soru 3 )Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine verilmesini sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımın gelişmesi için yapılanlardan biri değildir?
5.
Soru 5 )Özel teşebbüsün gerçekleştiremediği yatırımların devlet eliyle yapılması Atatürk’ün hangi ilkesinin uygulamasıdır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz yeraltı kaynaklarının araştırılması amacıyla kurulmuştur?
7.
Soru 7 )I. Beş Yıllık Kalkınma Planının ba şarılı bir şekilde uygulanmasının ardından II. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandığı halde uygulanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi TürkOrdusunun görevlerinden biri değildir?
9.
Soru 9 )“Ülkesini,yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.’’ diyen Atatürk bu düşünceyle aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?
10.
Soru 10 )“İstikbal göklerdedir’’ diyen Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini söyleyebiliriz?
11.
Soru 11 )1933’te iktidarı ele geçirerek II. Dünya Savaşı’nın başlamasında önemli rolü olan Alman Nazi Partisi Lideri aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Misakımilli sınırları içerisinde yer almasına karşın Musul’un Irak’a bırakılmasına neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Lozan Barış Antlaşması ile kurulan Boğazlar Komisyonu’nun Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile kaldırılmasından sonra bu komisyonun görev ve yetkileri aşağıdakilerden hangisine devredilmiştir?
14.
Soru 14 )I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak ve korumak amacıyla kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Türk Devleti’nin üç temel organından biri değildir?
16.
Soru 16 )Yasama gücü millet adına aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmaktadır?
17.
Soru 17 )Her Türk vatandaşının yasalar karşısında eşit olması ve devletin imkânlarından eşit olarak yararlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir gereğidir?
18.
Soru 18 )Türk Tarih Kurumu ve Türk DilKurumu’nun kurularak milli kültü rümüzün gelişmesinin sağlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir sonucudur?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi CumhuriyetDönemi’nde sağlık alanında yapı lan çalışmalardan biri değildir?
20.
Soru 20 )Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden birisinin olumsuz oy kullanarak bir kararın alınmasına engel olma hakkı, aşağıdakilerden hangisidir?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 testine ait 2018 yılı 2. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına önceülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 2. dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 - 5 TEMMUZ 2020