2018 Yılı 2. Dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 12, 2020
1.
Soru 1 )II. Meşrutiyet’in demokrasi tarihimize getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de siyasi partilerin kurulmasıdır. İttihat ve Terakki Fırkasına muhalefet olarak Osmanlı Ahrar Fırkası, Ahali Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi partiler kuruldu. Ayrıca yeni seçim kanunu kabul edilerek hükûmetin padişaha değil,meclise karşı sorumlu olması getirilmiştir.
II. Meşrutiyet Dönemi ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
2.
Soru 2 )I. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı
II. TBMM’nin açılması
III. Rusya’nın panslavist politikası
IV. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi
Yukarıdakilerden hangileri Balkan devletlerinin isyan ederek bağımsızlıklarını kazanmalarının nedenleri arasında yer alır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele hareketini başarısızlığa uğratmak için kurulan zararlı cemiyetlerden biridir?
4.
Soru 4 )I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Hükûmeti ile İtilaf devletleri arasında 10 Ağustos 1920’de imzalanan ancak uygulanamayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda sınırları dışında, müttefiklerine yardım amacıyla Galiçya, Romanya ve Makedonya cephelerinde savaştı. Galiçya ve Romanya cephelerinde Romanya’ya karşı Almanya ve Avusturya’nın yanında savaşa katıldı. Makedonya Cephesi’nde ise Bulgarlara yardımda bulunmuştur.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında savaştığı cephelerden biri değildir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’ni açma nedenlerinden biridir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyetlerden biridir?
8.
Soru 8 )15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Atatürk’ün “Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.’’ sözü aşağıda verilenlerden hangisi ile açıklanabilir?
10.
Soru 10 )Mustafa Kemal’in Manastır Askeri Lisesi’nden sonra devam ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden istifası sonrasında “Ben ve kolordum bundan sonra da emrinizdeyiz Paşam.” diyerek Mustafa Kemal’i destekleyen 15.Kolordu Komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Sivas Kongresi’nde seçilen Temsil Heyeti’nin yürütme yetkisini kullanarak Batı Anadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığı’na atadığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )İstanbul Hükûmeti Temsil Heyetinin varlığını aşağıdakilerden hangisi ile tanımıştır?
14.
Soru 14 )• Bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar bütün yurdu ilgilendirdiği için milli bir kongre özelliği taşımaktadır.
• 7 Ağustos 1919’da Mustafa Kemal’in başkanlığında dokuz kişilik bir Temsil Heyeti seçerek çalışmalarını tamamlamıştır.
Hakkında kısa bilgi verilen kongre, aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )TBMM Hükûmeti ile Fransa arasındaki Ankara Antlaşması hangi zafer sonucunda imzalanmıştır?
16.
Soru 16 )20 Ocak 1921’de TBMM’de kabul edilen yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya İstanbul Hükûmeti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkarılan ayaklanmalardan biridir?
18.
Soru 18 )Millî Cemiyetlerin birleştirilmesiyle kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Ermenilerin Doğu Anadolu’ya yönelik toprak taleplerinden resmen vazgeçtiklerini kabul ederek TBMM Hükûmeti ile 3 Aralık 1920’de imzaladıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )I. Dünya Savaşı’ndan sonra İşgale uğrayan bölgelerde yaşayan halkın kendiliğinden harekete geçerek kurdukları direnme birlikleri aşağıdakilerden hangisidir?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 testine ait 2018 yılı 2. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına önceülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 2. dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 - 5 TEMMUZ 2020