2018 Yılı 3. Dönem Seçmeli Matematik 3 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 18, 2020
1.
Soru 1 )
Yukarıdaki tabloda Arda’nın satın aldığı sebzelerin miktarları ve kg fiyatları verilmiştir.
Tabloya göre Arda toplam kaç TL harcamıştır?
2.
Soru 2 )
Aşağıda grafikleri verilen fonksiyonlardan hangisinin değişim hızı sabittir?
3.
Soru 3 )
Şekildeki grafikte bir mağazada 2014 - 2017 yılları arasında satılan televizyon sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre bu mağazada 2014 - 2017 yılları arasında toplam kaç televizyon satılmıştır?
4.
Soru 4 )
Şekildeki grafikte bir öğrencinin bir gün boyunca Türkçe, matematik, fizik ve kimya derslerinden çözdüğü soru sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre bu öğrenci en çok hangi dersten soru çözmüştür?
5.
Soru 5 )
Şekildeki doğrusal grafikte bir su deposunda kalan su miktarının zamana göre değişimi verilmiştir.
Grafiğe göre bu su deposundaki su miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Ürün sayısı x olmak üzere ürünün satışından elde edilen toplam gelir g(x) = 80x ve ürünün toplam maliyeti m(x) = 30x + 12 000 fonksiyonlarıyla tanımlanmıştır.
Buna göre bu ürünün satışından elde edilen gelirin maliyetine eşit olması için kaç tane ürün satılmalıdır?
7.
Soru 7 )
Şekilde A ve B araçlarının hız-zaman grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre bu iki aracın hızı kaçıncı saatte eşittir?
8.
Soru 8 )
Şekildeki dik koordinat sisteminde f : [1, 7] → R fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre f fonksiyonunun [1, 7] aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır?
9.
Soru 9 )
Şekildeki grafik bir otomobilin 4 günde kaç km yol gittiğini göstermektedir.
Buna göre bu otomobil 4 gün boyunca toplam kaç km yol gitmiştir?
10.
Soru 10 )
Şekildeki dairesel grafiklerden I. sinde bir sanat okulundaki kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımı, II. sinde bu sanat okulundaki kız öğrencilerin eğitim aldıkları branşlara göre dağılımı verilmiştir.
Bu sanat okulunda 144 öğrenci olduğuna göre drama eğitimi alan kız öğrencilerin sayısı kaçtır?
11.
Soru 11 )f fonksiyonunun değişim oranı 3 ve f(2) = 8 olduğuna göre f(5) kaçtır?
12.
Soru 12 )
işleminin sonucu kaçtır?
13.
Soru 13 )95 . 3-3 = 272x+10 olduğuna göre x kaçtır?
14.
Soru 14 )f(x) = 21-x fonksiyonu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )f (x) = 2/3x fonksiyonuna göre
f(0) + f(-1) kaçtır?
16.
Soru 16 )f(x) = ax+2 fonksiyonuna göre
f(3).f(-4) = 64 ise a kaçtır?
17.
Soru 17 )2010 - 2016 yılları arasında nüfus artış hızı 1130 kişi/yıl olan bir şehirde 2010 yılındaki nüfus 82 960’tır.
Buna göre bu şehrin 2016 yılındaki nüfusu kaçtır?
18.
Soru 18 )İçinde 4 litre su bulunan bir depoya her gün içindeki su miktarı kadar su eklenecektir.
8. gün sonunda hiç su taşmadan deponun tamamı dolduğuna göre deponun tamamı kaç litre su almaktadır?
19.
Soru 19 )f(x) = 3x-1 fonksiyonunun x = 4 apsisli noktasının ordinatı kaçtır?
20.
Soru 20 )
Şekilde grafiği verilen üstel fonksiyonun kuralı aşağıdakilerden hangisine eşittir?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Seçmeli Matematik 3 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Seçmeli Matematik 3 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Seçmeli Matematik 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Matematik 3 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Seçmeli Matematik 3 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Seçmeli Matematik 3 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020