2018 Yılı 3. Dönem Seçmeli Matematik 2 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 18, 2020
1.
Soru 1 )1/50000 ölçekli bir haritada alanı 2 cm2 olan bir yerleşim yerinin gerçek alanı kaç metrekaredir?
2.
Soru 2 )Gerçek uzunluğu 240 m olan bir yol, ölçeği 1/800 olan planda kaç santimetredir?
3.
Soru 3 )
Şekildeki eş karelere ayrılmış ABCD karesinin alanı 36 birimkaredir.
4.
Soru 4 )Kenar uzunlukları 240 cm ve 380 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir banyonun tabanı, kenar uzunlukları 15 cm ve 20 cm olan dikdörtgen biçimindeki fayanslarla hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır.
Buna göre bu iş için en az kaç fayans gerekir?
5.
Soru 5 )Bir satıcı, uzunlukları 80 m ve 120 m olan iki çelik halatı eşit uzunlukta en büyük parçalara ayırarak her bir parçayı 15 liraya satmıştır.
Buna göre bu satışlar sonunda satıcı kaç lira elde etmiştir?
6.
Soru 6 )Boyutları 2 m, 2 m ve 5 m olan kare dik prizma şeklindeki bir kamyon kasasına, bir ayrıtının uzunluğu 25 cm olan küp biçimindeki kolilerden en çok kaç tane yerleştirilebilir?
7.
Soru 7 )Ayrıtlarından birinin uzunluğu 7 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür?
8.
Soru 8 )Taban yarıçapının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.)
9.
Soru 9 )Bir dik dairesel silindirin hacmi 603 cm3 tür.
Bu dik dairesel silindir içerisine yerleştirilebilecek aynı tabana sahip en büyük hacimli dik dairesel koninin hacmi kaç santimetreküptür?
10.
Soru 10 )Yüzey alanı 112 cm2 ve yüksekliği 5 cm olan kare dik prizmanın tabanının bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
11.
Soru 11 )
Şekildeki dairesel grafikte bir üniversitenin eğitim fakültesindeki A, B, C bölümlerinde okuyan öğrenci sayılarının dağılımı verilmiştir.
Bu üç bölümde toplam 720 öğrenci bulunduğuna göre C bölümünde kaç öğrenci vardır?
12.
Soru 12 )
Şekildeki tabloda bir bahçedeki meyve ağaçlarının sayısının bütün içerisindeki yüzdeleri verilmiştir.
Bu veriler daire grafiği ile gösterildiğinde kayısı ağaçlarının sayısını gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?
13.
Soru 13 )
Şekildeki tabloda bir markette satılan bir ürüne ait dört farklı marka ve bu markaların satış sayıları verilmiştir.
Tabloya göre bu ürüne ait en çok satılan iki marka aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )
Şekildeki daire grafiğinde 2017 yılında bir şehirdeki yağışlı gün sayısının mevsimlere göre dağılımı verilmiştir.
Bu şehirde 2017 yılında kış mevsimindeki yağışlı gün sayısı 75 olduğuna göre yaz mevsimindeki yağışlı gün sayısı kaçtır?
15.
Soru 15 )
Şekildeki grafikte bir kitapçıda 2013 – 2017 yılları arasında satılan kitap sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre kitap satışındaki en büyük artışın yaşandığı ardışık iki yıl arasındaki artış miktarı kaçtır?
16.
Soru 16 )
Şekildeki grafikte bir müzik kursunda 2017 yılında enstrüman çalmayı öğrenen üyelerin enstrüman çeşitlerine göre dağılımı verilmiştir.
Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
17.
Soru 17 )Bir sınıftaki 26 öğrencinin 7’si kırmızı, 8’i mavi, 11’i siyah renk çanta kullanmaktadır.
Bu öğrenciler arasından rastgele seçilen birinin mavi renk çanta kullanma olasılığı kaçtır?
18.
Soru 18 )Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 1 beyaz, 4 kırmızı top vardır.
Bu torbadan rastgele seçilen 3 toptan birinin beyaz olma olasılığı kaçtır?
19.
Soru 19 )İki atıcının aynı hedefi vurma olasılıkları 1/3 ve 1/4 , tür.
Buna göre her iki atıcı birer atış yaptığında bu hedefin vurulmamış olma olasılığı kaçtır?
20.
Soru 20 )Bir hastanedeki 6 doktor, 5 hemşire arasından rastgele oluşturulan 3 kişilik acil servis grubunda 1 doktor ve 2 hemşire bulunma olasılığı kaçtır?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Seçmeli Matematik 2 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Seçmeli Matematik 2 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Seçmeli Matematik 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Matematik 2 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Seçmeli Matematik 2 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Seçmeli Matematik 2 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020