2018 Yılı 3. Dönem Seçmeli Mantık 2 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 18, 2020
1.
Soru 1 )“→” işareti “ise” ekinin sembolüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “p → q” şeklinde sembolleştirilen önermedir?
2.
Soru 2 )“Aylin avukat veya savcıdır.” önermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
3.
Soru 3 )“Bir önermenin doğru ve yanlış olmak üzere iki değeri vardır ve başka bir olasılık kabul edilmez.” tanımı aşağıdaki mantık türlerinden hangisine aittir?
4.
Soru 4 )Herhangi bir önermede yüklem sadece "bir ad” a yüklenirse birli yüklem, “iki ad” a yüklenirse ikili yüklem, “n sayıda ad” a yüklenirse n’li yüklem adını alır.
Bu bilgiye göre “Hegel filozoftur.” önermesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
5.
Soru 5 )“veya” bağlacı ile kurulan önermelere tikel evetleme önermesi denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir tikel evetleme örneğidir?
6.
Soru 6 )Bir önermede ana eklem önermenin tamamını etkileyen eklem ise; “~ (p V q)” önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )
önermelerinden hangileri geçerli değildir?
8.
Soru 8 )
Yorumlarından en az birisinin doğru olduğu önermeye tutarlı önerme denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi tutarlı değildir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi koşul eklemidir?
10.
Soru 10 )“ x filozoftur.” açık önermesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçeklenir?
11.
Soru 11 )“Yağmur yağıyor.” ifadesinin sembolleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )“Handan doktordur.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )“Ga V Gb” şeklinde sembolleştirilen önerme aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )I. ∀x (x madendir.)
II. ∀x (x insandır.)
III. ∀x (x çiçektir.)
Yukarıdakilerden hangileri “E= {altın, gümüş, demir}” evreninde doğrulanır?
15.
Soru 15 )“Vardır.” biçiminde ifade edilen mantık değişmezi “E!” sembolüyle ifade edilir.
Bu bilgiye göre “Kaf Dağı vardır.” önermesinin varlık mantığına göre sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Mantık gibi sembolik bir dile sahip olan bilim aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi mantıklı davranan bir insanın özelliği değildir?
18.
Soru 18 )I. Aksiyom
II. Teorem
III. Sanat
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bir kuramın oluşturulmasında yer almaz?
19.
Soru 19 )Mantığın ilke ve kurallarının tüm bilgi etkinliklerine uygulanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
20.
Soru 20 )“Mantık ilkeleri birbiriyle ilişkili midir?” sorusu mantık felsefesinin aşağıdaki problem alanlarından hangisiyle ilgilidir?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Seçmeli Mantık 2 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Seçmeli Mantık 2 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Seçmeli Mantık 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Mantık 2 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Seçmeli Mantık 2 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Seçmeli Mantık 2 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020