2018 Yılı 3. Dönem Seçmeli Mantık 1 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 18, 2020
1.
Soru 1 )“Bütün insanlar çalışkandır.
Ayşe insandır.
Öyleyse ….”
örneğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru bir akıl yürütme olur?
2.
Soru 2 )Bir akıl yürütmenin sonundaki önerme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
3.
Soru 3 )Bir şey ya kendisidir ya da kendisi olmayandır, bunun dışında üçüncü bir durum düşünülemez.
Verilen ifade aşağıdaki akıl yürütme ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
4.
Soru 4 )Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim sayılmazlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi terim değildir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi İslam mantıkçıları arasında yer alır?
6.
Soru 6 )Biri diğerinin olumsuzu olan iki kavram arasında ortak bir kavram yoksa bu kavram çifti çelişiktir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi çelişik kavram örneğidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi “tüm, bütün, her, hiçbir, hepsi” ifadeleriyle birlikte kullanılan tümel kavramlar arasında yer almaz?
8.
Soru 8 )Tek tek nesneleri ifade eden kavramlara tekil kavram denir.
Buna göre;
I. şu Ahmet
II. insan
III. bu karanfil
kavramlarından hangileri tekildir?
9.
Soru 9 )“Bütün hayvanlar güzeldir.
Sincap bir hayvandır.
O halde sincap da güzeldir.”
Verilen akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine örnektir?
10.
Soru 10 )Bir kavram bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşiyorsa kolektif kavram adını alır. Örneğin; “asker” kavramının kolektifi “ordu” kavramıdır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kolektif kavramdır?
11.
Soru 11 )Birçok türde ortaklaşa bulunan özelliklere ilinti denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi insanın ilintisidir?
12.
Soru 12 )
Verilen şemaya göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaplamı en fazladır?
13.
Soru 13 )
Verilen şemadaki kavramlar arası ilişki aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
14.
Soru 14 )Tümel bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin ele alınmasına gerçeklik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekliği yoktur?
15.
Soru 15 )• En az iki terimden oluşan, içinde en az bir yargı ve bir doğruluk değeri taşıyan cümlelere önerme denir.
• Dilek, soru, emir ve ünlem cümleleri önerme değildirler.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi önermedir?
16.
Soru 16 )Tek yargı bildiren önermelere basit önerme denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi basit önerme değildir?
17.
Soru 17 )
Yukarıdaki karşı olum karesine göre hangisi “tümel olumlu” bir önermedir?
18.
Soru 18 )Sonuç önermesinin yüklemi olan terim, büyük terim olarak adlandırılır.
Buna göre;
“Bütün ressamlar sanatçıdır.
Abidin Dino ressamdır.
O halde, Abidin Dino sanatçıdır.”
örneğinde büyük terim aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi mümkün önermeye örnektir?
20.
Soru 20 )Bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesine düz döndürme denir.
Buna göre “Bazı insanlar hastadır.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Seçmeli Mantık 1 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Seçmeli Mantık 1 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Seçmeli Mantık 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Mantık 1 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Seçmeli Mantık 1 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Seçmeli Mantık 1 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020