2018 Yılı 3. Dönem Seçmeli Kimya 1 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 18, 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi J. Dalton tarafından ileri sürülen atom modelinde yer almaz?
2.
Soru 2 )Atomda bulunan tanecikler aşağıda verilmiştir.
I. Elektron
II. Proton
III. Nötron
Bu taneciklerden hangileri yüksüzdür?
3.
Soru 3 )Belirli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısına _________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
4.
Soru 4 )Temel hal elektron dizilimleri verilen atomlardan hangisinin periyodik cetveldeki yeri yanlıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki iyonların oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması hangi seçenekte yanlıştır?
İyonlar <-----> Bileşik adı
6.
Soru 6 )
Yukarıdaki periyodik sistem kesi tinde yerleri belirtilen X, Y veZ elementlerinin atom yarıçaplarının büyükten küçüğe sıra lanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
7.
Soru 7 )Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır?
Yaygın adı <-----> Formül
8.
Soru 8 )3 mol O2 molekülü kaç gramdır? (O:16 g/mol)
9.
Soru 9 )Aşağıda verilen bileşik formüllerinden hangisinin basit formülü yanlış verilmiştir?
Bileşik formülü <-----> Basit formül
10.
Soru 10 )Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin türü yanlıştır?
11.
Soru 11 )Karbon ve hidrojenden oluştuğu bilinen bir bileşiğin 1 mol’ü tam verimle yakıldığında 3 mol CO2 ve 3 mol H2O gazları açığa çıkmaktadır. Bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki tepkimede maddelerden birinin katsayısı yanlış verilmiştir. Fe2O3 + 3HCI → 2FeCI3 + 3H2O
Bu tepkimede hangi maddenin katsayısı 6 rakamı ile değiştirilirse tepkime denkleşmiş olur?
13.
Soru 13 )Na, Mg, AI ve Ca elementlerinden eşit mol sayısında alınıp yeterli miktarda HCI çözeltisi ile tepkimeye sokulmaktadır. Açığa çıkan Hs2 gazının kütlesi hangi tepkimede en büyüktür?
14.
Soru 14 )Gazların özellikleriyle ilgili;
I. Gaz karışımları heterojendir.
II. Gaz taneciklerinin arasındaki boşluklar sıvı faza göre fazladır.
III. Maddenin en düzensiz halidir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
15.
Soru 15 )38 cmHg kaç atm (atmosfer) basınca eşittir?
16.
Soru 16 )
Şekildeki sürtünmesiz serbest pistonlu kapta He gazı bulunmaktadır. Gazın mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )
Hacmi 11,2 litre olan cam bir kabın içinde 273 K de 0,5 mol Ne gazı bulunmaktadır.
Bu gazın basıncı kaç atm’dir?
18.
Soru 18 )
X ve Y gazları eşit bölmeli cam boru ile birbirine bağlanmıştır. A ve B muslukları aynı anda açıldığında gazlar C noktasında karşılaşmaktadırlar.
Karşılaşma noktasının A musluğuna yaklaşması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
I. X gazının sıcaklığını değiştirmeden Y gazını ısıtmak
II. Y gazı yerine molekül kütlesi daha küçük bir gaz koymak
III. X gazı yerine molekül kütlesi daha küçük bir gaz koymak
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi soğutucu akışkanların aranılan özelliklerinden değildir?
20.
Soru 20 )
Yukarıdaki sabit hacimli kapalı kapta eşit mollerde He ve CH4 gazları bulunmaktadır.
CH4 gazının kısmi basıncı 2 atm olduğuna göre toplam basınç kaç atm’dir?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Seçmeli Kimya 1 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Seçmeli Kimya 1 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Seçmeli Kimya 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Kimya 1 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Seçmeli Kimya 1 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Seçmeli Kimya 1 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020