2018 Yılı 2. Dönem Seçmeli Coğrafya 3 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 16, 2020
1.
Soru 1 )Bir yerde nadiren yaşanan veya o güne kadar yaşanmayan doğa olaylarına ekstrem olaylar denir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ekstrem olaydır?
2.
Soru 2 )Fırtına ve kasırgalar özellikle tropikal kuşakta yer alan ülkelerde saatte 300 km’yi aşan hızıyla etkili olur. Ağaçları kökünden söktüğü gibi evleri yıkabilir kıyılarda dev dalgalara sebep olabilir.
Bu doğa olayı ve etkili olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi şiddetli kuraklığın sonuçlarından biridir?
4.
Soru 4 )
Maya ve Aztek medeniyetleri Amerika kıtasında kurulmuştur.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi Maya ve Aztek medeniyetlerinin yerini göstermektedir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Nil nehrinin çevresinde kurulan medeniyettir?
6.
Soru 6 )Dünya nüfusun ve yerleşimlerin geleceğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7.
Soru 7 )Sanayi sektörü İstanbul’un en önemli ekonomik faaliyetidir. Sanayinin varlığı başta ulaşım olmak üzere ticaret, yeme içme hatta inşaat sektörlerinin de gelişmesini adeta mecbur bırakmıştır. Buna bağlı olarak iş imkânlarının fazla olması, İstanbul’un yoğun göç almasının ve en kalabalık şehrimiz olmasının da temel nedeni olmuştur.
Metne bakarak aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılabilir?
8.
Soru 8 )
Türkiye’nin çok yağış alan bir bölgesinde yaşadığını söyleyen birinin haritada kaç numarayla gösterilen alanda bulunduğu söylenebilir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi bölge sınırlarını oluşturan ekonomik faktörlerden biridir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kara yolu ve demir yolu yapım maliyetlerini yükseltir?
11.
Soru 11 )Aşağıda verilen şehirlerimizden hangileri arasında demir yolu bağlantısı yoktur?
12.
Soru 12 )Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru hattı ile aşağıdaki ülkelerin hangisinde çıkarılan petrol Akdeniz’e taşınmaktadır?
13.
Soru 13 )Afyonkarahisar ve Aksaray’ın tarım ve hayvancılıkla geçinen diğer illere göre daha fazla gelişmesinde etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıda Sanayi Devrimin bağlı olarak kaydedilen aşamalar şemayla gösterilmiştir.
Sanayi Devrimi → Üretim artışı ve çeşitlenmesi → Ulaşım taşıtlarının ve yolların gelişmesi → _____?_____
Şemada soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmesi en uygundur?
15.
Soru 15 )İzmir’in ülkemizde ticaretin en geliştiği ikinci il olmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dışardan satın aldığı (ithalat) ürünlerin başında gelmektedir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Türkiye dış ticaretinde önemi daha fazladır?
18.
Soru 18 )
İshakpaşa Sarayı, Çifte Minareli Medrese ve Ani harabeleri yukarıda numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin deniz turizmi yönünden zengin potansiyeli olduğunu söyleyen kişinin ileri sürdüğü kanıtlarından biri olabilir?
20.
Soru 20 )Akarsular üzerinde yapılan turizm etkinliğinin adı nedir?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Seçmeli Coğrafya 3 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Seçmeli Coğrafya 3 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Seçmeli Coğrafya 3 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Seçmeli Coğrafya 3 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020