2018 Yılı 2. Dönem Seçmeli Biyoloji 3 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Kasım 1, 2019
1.
Soru 1 )DNA’nın hücredeki görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )Nükleik asitlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Eşit sayıda nükleotide sahip iki farklı DNA molekülü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynı dır?
4.
Soru 4 )Normal azot (14N) atomu taşıyan bir DNA molekülü ağır azot (15N)taşıyan ortamda iki nesil çoğaltılacak olursa oluşan DNA’ların % kaçı melezdir?
5.
Soru 5 )Bir ribonükleotit molekülü en kü çük yapı birimine kadar hidroliz edildiğinde seçeneklerdekilerden hangisi kesinlikle açığa çıkmaz?
6.
Soru 6 )Aşağıda RNA çeşitleri verilmiştir.
I. mRNA
II. tRNA
III. rRNA
Buna göre verilen RNA çeşitlerinden hangileri protein sentezinde görevlidir?
7.
Soru 7 ) Yukarıda DNA ve RNA nın farkları ile ilgili tablo verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış satırlarda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
8.
Soru 8 ) Yukarıda ökaryot bir hücrede santral dogma verilmiştir.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )Anlamlı ipliğinin dizilişi “TAT GAC CGG” olan DNA molekülündensentezlenecek mRNA molekülü nün nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )GDO’lu bitki üretiminin,
I. genetiği değiştirilen bitkilerin, tarım zararlılarının istilasına karşı daha dayanıklı hâle gelmesiyle ürün kayıplarının azaltılması,
II. kuraklık, don ya da aşırı sıcaklık gibi iklim koşullarına karşı dayanıklılık sağlanması,
III. kültür bitkilerine yeni genlerin eklenmesi ile ürünlerin besleyici niteliğinin artırılması
olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlar?
11.
Soru 11 )Aşağıda bitkisel yapılar ve görevleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Yapı <-----> Görev
12.
Soru 12 )Temel doku; bitkinin kök, gövde, yaprak gibi organlarının tamamında bulunan doku çeşididir.
Buna göre aşağıda verilen doku çeşitlerinden hangisi temel dokular grubunda incelenemez?
13.
Soru 13 )Epidermisten farklılaşan yapılar ile ilgili,
I. Stomalar, yapraklarda gaz alışverişinin gerçekleştiği, iki hücreninaralarında açıklık bırakarak oluş turduğu yapılardır
II. Yapraklardaki bazı tüyler, güneş ışınlarının doğrudan yaprak üzerine gelmesini engelleyerek, bitkiyi buharlaşma yoluyla yaşanan su kaybından korur.
III. Havadaki nem oranının fazla olduğu durumlarda terleme ile atılamayan fazla suyun damlama yolu ile dışarı atılmasını hidatotlar sağlar.
ifadelerden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi kökün görevlerinden birisi değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinde yaprak bir sap (yaprak sapı) aracılığı ile gövdeye bağlanır?
16.
Soru 16 ) Yukarıda bitkilerdeki bazı tropizma hareketleri verilmiştir.
Tropizma hareketleri ile ilgili,eşleştirmelerinden hangileri doğ rudur?
I <-----> II
17.
Soru 17 )Üretildiği yerden daha uzak bölgelere taşınacak bazı meyveler olgunlaşmadan toplanır. Yolda bunların üzerine püskürtülen bir hormon sayesinde olgunlaşması sağlanarak ürün kaybı engellenmiş olur.
Meyvelerin yolda olgunlaşmasını sağlayan gaz şeklindeki bu hormon aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Bitkilerde odun borusunda madde taşınması ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
19.
Soru 19 )Aşağıda çiçekli bir bitkinin yaşam döngüsünde;
I. tozlaşma,
II. döllenme,
III. tohum oluşumu
olayları hangi sıra ile gerçekleşir?
20.
Soru 20 )Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinde çiçeklenme görülmez?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 testine ait 2018 yılı 2. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına önceülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Seçmeli Biyoloji 3 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Seçmeli Biyoloji 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 2. dönem Seçmeli Biyoloji 3 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Seçmeli Biyoloji 3 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Seçmeli Biyoloji 3 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020