2018 Yılı 2. Dönem Seç. Tarih 2 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 12, 2020
1.
Soru 1 )İslam dinini tebliğ eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Hz. Muhammed’in babası aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?
4.
Soru 4 )Arapların genel olarak hayat biçimleri göçebe ve yerleşik hayata dayalıydı. Göçebe hayat süren Araplara bedevi, kentlerde yaşayanlara ise medenidenilirdi. Göçebelerin en önemli ge çim kaynağı hayvancılık, yerleşiklerin ise tarım ve ticaretti.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
5.
Soru 5 )İslamiyetten önce Arapların çoğu putlara tapardı. Bunlara müşrik denirdi. Arabistan’da az da olsa Hristiyanlık ve Museviliğe inananlar da vardı. Ayrıca Araplar arasında kendilerine hanif adı verilen ve Hz. İbrahim’in dinine inanan insanlar da bulunuyordu.
Verilen bilgide İslam öncesi Arabistan’ın hangi özelliği anlatılmıştır?
6.
Soru 6 )İhşidoğulları Devleti’ne aşağıdakilerden hangisi son vermiştir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan bir devlettir?
8.
Soru 8 )Karahanlı Devleti, Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Karahanlılara ayrıca İlek Hanlar da denilmiştir. İranlılar ise bu devlete Al-i Afrasiyab ismini vermişlerdir.
Bu bilgilere göre Karahanlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9.
Soru 9 )Türk tarihinde sultan unvanını ilk defa kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdaki savaşlardan hangisi Alp Arslan Dönemi’nde yapılmıştır?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kabul edilen dinlerden değildir?
12.
Soru 12 )Büyük Selçuklu Devleti’ndeki atabeylik kurumu Osmanlı’da hangi isimle devam etmiştir?
13.
Soru 13 )Büyük Selçuklu Devleti’nde, devletinçeşitli konulardaki yazışma iş lerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Büyük Selçuklu Devleti’nde eyaletlerin ve vilayetlerin başında bulunan askerî görevlilerden hükümdar soyundan olanlara ne denirdi?
15.
Soru 15 )Karahanlılar Dönemi Türk edebiyatı eserlerindendir. Uygur harfleriyle yazılmıştır. Eserin adı hakikatlerin eşiği anlamına gelmektedir. Konusu dinî ve ahlakidir. Yazarı Edip Ahmet Yükneki’dir.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Hıttin Zaferi ile Kudüs’üHaçlılardan alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk defa hangi Osmanlı padişahı zamanında bozulmuştur?
18.
Soru 18 )Moğol İmparatorluğu parçalandıktan sonra İran’da hangi devlet kurulmuştur?
19.
Soru 19 )Moğollarda tüccarlardan ve pazara getirilen mallardan alınan vergiye ne denirdi?
20.
Soru 20 )Muhakemet’ül Lûgateyn adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Seç. Tarih 2 testine ait 2018 yılı 2. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına önceülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Seç. Tarih 2 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Seç. Tarih 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 2. dönem Seç. Tarih 2 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Seç. Tarih 2 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Seç. Tarih 2 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 - 5 TEMMUZ 2020