2018 Yılı 2. Dönem Seç. Tarih 1 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 12, 2020
1.
Soru 1 )Karasuk kültürü, Yenisey Irmağı çevresinde ortaya çıkmıştır. Bu kültürde yenilik olarak demir madeni bulunmuş ve işlenmesine başlanmıştır. Bundanbaşka, dört tekerlekli arabalar ve ke çeden Türk çadırları ilk defa bu kültürde ortaya çıkmıştır.
Bu bilgiye göre Karasuk kültürü insanı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
2.
Soru 2 )Atı evcilleştirip binen ve ondan bir savaş aracı olarak ilk yararlanan kavim aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )İskitler ile Persler arasındaki mü cadeleleri konu alan eser aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında rastlanmıştır. Türk adını devlet adı olarak da ilk kez Kök Türkler kullanmışlardır. Çin kaynaklarında miğfer anlamında kullanılan Türk adı, Kök Türk Kitabelerinde Türk veya Türük şeklinde geçmektedir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun hükümdarlarından biri değildir?
7.
Soru 7 )Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da kurulmuş olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Bizans üzerine I. ve II. Balkan seferlerini düzenleyen Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Kutluk Devleti olarak da bilinen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Maniheizm dinini kabul etmeleriUygurların hayat anlayışlarında bü yük değişiklik meydana getirmiştir. Bu değişikliklerden biri Uygurların yerleşik yaşama geçmesidir. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte Türklerde sosyal yaşam değişmiş, tarım ve mimari gelişmiş, şehircilik ve şehir kültürü ortaya çıkmıştır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Uygurların Maniheizm dinini kabul etmesinin sonuçlarından biri değildir?
11.
Soru 11 )Orta Asya’nın son derece elverişsiz olan tabiat ve iklim şartları, Türkleridevamlı bir mücadelenin içine itmiş tir. Türk karakteri, yaşayışı, sanat anlayışı, örf ve adetleri üzerinde derin izler bırakmıştır.
Bu bilgide aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?
12.
Soru 12 )Batı kaynaklarında Avar, Çin kaynaklarında Juan – Juan adıyla anılan Avarlara, Kök Türkler Apar demiş lerdir. Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Avarlar, bugünkü Moğolistan’da bir devlet kurmuşlardır.
Bu bilgiye göre Avarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
13.
Soru 13 )Türk tarihinde Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi aileler birliği anlamına gelmektedir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan biri değildir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis için kullanılan isimlerden biri değildir?
19.
Soru 19 )Talas Savaşı’nda Türkler aşağıdakilerden hangisini desteklemişlerdir?
20.
Soru 20 )Sasaniler Mazdek İsyanı’nı aşağıdakilerden hangisinin yardımıyla bastırmışlardır?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Seç. Tarih 1 testine ait 2018 yılı 2. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına önceülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Seç. Tarih 1 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Seç. Tarih 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 2. dönem Seç. Tarih 1 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Seç. Tarih 1 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Seç. Tarih 1 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 - 5 TEMMUZ 2020