2018 Yılı 2. Dönem Seç. Sosyoloji 2 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 12, 2020
1.
Soru 1 )Kişinin kendi kültürünü merkeze alarak diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
2.
Soru 2 )Aşağıda verilen kültür özelliklerinden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )İspanyolların boğa güreşleri bir Hintliye yanlış gelebilir. Hindistan’da ineklere gösterilen inanç ise bir İspanyol için anlamsız olabilir.
Verilen örnekten hareketle kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
4.
Soru 4 )Örf, adet, gelenek ve görenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )İnsan emeğinin toplumsal gelişmesüreci içinde yarattığı araç ve gereç ler maddi kültür olarak değerlendirilirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögesidir?
6.
Soru 6 )Bir toplumsal kurum olarak siyaset aşağıdaki ilişkilerden hangisini konu edinir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunun temel görevlerindendir?
8.
Soru 8 )Evlilik, kan bağı veya evlatlık yoluyla birbirine bağlı bireylerden oluşan ve aralarında karşılıklı hak ve ödevler bulunan küçük toplumsal birimdir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
9.
Soru 9 )Duygusal bir ihtiyaç olan sevgi ihtiyacının karşılanması ailenin aşağıdaki temel işlevlerinden hangisiyle ilgilidir?
10.
Soru 10 )• Otorite annenin büyük erkek karde şindedir.
• Akrabalık kadın soyundan geçer.
Verilen özellikler aşağıdaki aile türlerinden hangisine aittir?
11.
Soru 11 )Doğa güçlerine tapma biçimindeki din anlayışına natürizm denir.
Buna göre natürizm inanışında aşağıdakilerden hangisine tapılmaz?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerindendir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız tüketim malıdır?
14.
Soru 14 )Mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli bir biçimde artması sonucu paranın alım gücünün düşmesi enflasyon olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi enflasyonun yarattığı sorunlar arasında yer almaz?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonomi sisteminin özelliklerinden değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi siyasetin temel kavramlarından değildir?
17.
Soru 17 )• Yöneticiler Tanrı’nın temsilcileri olarak görülür.
• Yönetim dinsel kurallara göre dü zenlenir.
Verilen özellikler aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisine aittir?
18.
Soru 18 )Bedensel ve psikolojik farklılıkları ne olursa olsun insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar yönünden ayrım bulunmaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
19.
Soru 19 )Ormanların yok edilmesi toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden öncelikle hangisiyle ilgilidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi millî birlik bilincinin zayıflamasının nedenleri arasında yer alır?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Seç. Sosyoloji 2 testine ait 2018 yılı 2. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına önceülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Seç. Sosyoloji 2 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Seç. Sosyoloji 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 2. dönem Seç. Sosyoloji 2 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Seç. Sosyoloji 2 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Seç. Sosyoloji 2 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 - 5 TEMMUZ 2020