2018 Yılı 3. Dönem Matematik 4 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 18, 2020
1.
Soru 1 )
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )z1 = 3 - i ve z2 = 1 - i karmaşık sayıları veriliyor.
Buna göre z1 - z2 aşağıdakilerden hangisine eşittir?
3.
Soru 3 )(2a + 4)x3 + xb-1 + 2x - 1 = 0
ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre a + b kaçtır?
4.
Soru 4 )a gerçek sayı olmak üzere x2 + x + a = 0 denkleminin köklerinden biri 3 olduğuna göre diğeri kaçtır?
5.
Soru 5 )
Şekilde f(x) = x2 + 3x + c fonksiyonunun grafiği verilmiştir. |AB| = 7 cm olduğuna göre c kaçtır?
6.
Soru 6 )
Şekilde grafiği verilen parabolün kuralı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
7.
Soru 7 )Tepe noktası T(2, 0) olan ve K(1, 2) noktasından geçen ikinci dereceden fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )P(x) = x2 - 2x + a polinomunun katsayılar toplamı 2 olduğuna göre P(a) kaçtır?
9.
Soru 9 )P(x) = 2x2 + 3x + 1 ve
Q(x) = x2 - 3x + 4 polinomları veriliyor.
Buna göre P(x) - 2Q(x) polinomu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
10.
Soru 10 )P(x) = 3x3 - 5x2 - 7x + 5 polinomunun x - 3 ile bölümünden kalan kaçtır?
11.
Soru 11 )12 - 4x ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )a - b = 6 ve ab = 72 olduğuna göre a2 + b2 kaçtır?
13.
Soru 13 )(x - 3).P(x) = x2 + 2x - 15 olduğuna göre P(2) kaçtır?
14.
Soru 14 )
ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )
Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde ve m(AOD) = 60°, m(ACB) ° 50 dir.
Buna göre m(DOB) kaç derecedir?
16.
Soru 16 )
Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde,
[OL] ┴ [AB], [OK] ┴ [CD] ve
|AB| = (5x - 2) cm,
|CD| = (2x + 7) cm, dir.
Buna göre |OL| > |OK| eşitsizliğini sağlayan en büyük x doğal sayısı kaçtır?
17.
Soru 17 )
Şekildeki [PA, [PB, [CD] sırasıyla A, B, E noktalarında çembere teğet ve |CE| = 2 cm, |ED| = 3 cm, |PC| = 6 cm, dir.
Buna göre |PD| kaç santimetredir?
18.
Soru 18 )Yarıçapının uzunluğu 8 cm olan dairenin alanı kaç santimetrekaredir?
(π yerine 3 alınız.)
19.
Soru 19 )Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 5 cm ve yüzey alanı 250 cm2 olan kare dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
20.
Soru 20 )Tabanı düz bir zemin üzerinde bulunan, taban yarıçapının uzunluğu 2 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindir biçimindeki bir su kabının içerisindeki suyun yüksekliği 4 cm, dir.
Buna göre bu su kabının boş kısmının hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.)


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Matematik 4 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Matematik 4 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Matematik 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem Matematik 4 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Matematik 4 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Matematik 4 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020