2018 Yılı 3. Dönem Matematik 3 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 18, 2020
1.
Soru 1 )3n = 4! olduğuna göre n doğal sayısı kaçtır?
2.
Soru 2 )10 kişi arasından 2 kişilik bir çalışma ekibi kaç farklı şekilde seçilebilir?
3.
Soru 3 )Bir sınıftaki 24 öğrencinin 16’sı erkektir. Erkek öğrencilerin 6’sı, kız öğrencilerin 4’ü gözlüklüdür.
Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olduğu bilindiğine göre bu öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı kaçtır?
4.
Soru 4 )Hilesiz bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 7 olduğu bilindiğine göre üst yüze gelen sayılardan birinin 3 olma olasılığı kaçtır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi tek fonksiyondur?
6.
Soru 6 )f(x - 2) = 3x - 4 fonksiyonuna göre f(-3) kaçtır?
7.
Soru 7 )f(x) = x2 + 3x - 1 ve g(x) = 2x + 5 fonksiyonlarına göre (f + g)(-1) kaçtır?
8.
Soru 8 )f(x) = (x+ 6) / 6 olduğuna göre f fonksiyonunun tersinin kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )f(x) = 4x - 1 ve g(x) = x - 2 fonksiyonlarına göre (gof)(2) kaçtır?
10.
Soru 10 )
Şekildeki grafikte bir depodaki su miktarının zamana göre değişimi verilmiştir.
Buna göre kaç dakika sonra depoda 10 litre su kalır?
11.
Soru 11 )A(-2), B(7) ve C(x) sayı doğrusu üzerinde bulunan üç nokta ve C ∈ [AB]’dir.
2|AC| = |CB| olduğuna göre x kaçtır?
12.
Soru 12 )
A(2, 4) ve B(-1, 3) noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )d1 ve d2 doğruları birbirine diktir. d1 doğrusunun eğimi -1/5 olduğuna göre d2 doğrusunun eğimi kaçtır?
14.
Soru 14 )
Şekildeki ABCD dörtgeninde [AE], DAB’nın; [BF], ABC’nın açıortayıdır.
m(BCD) = 115° ° ve m(CDA) 75° olduğuna göre m(AEF) kaç derecedir?
15.
Soru 15 )
Şekildeki ABCD yamuğunda
[AD] // [BC], |AE| = |EB|, |DF| = |FC| ve |BC| = 18 cm, |GH| = 4 cm’dir.
Buna göre |AD| kaç santimetredir?
16.
Soru 16 )
Şekildeki ABCD paralelkenarında
[AE] ┴ [BF] ve |AE| = 8 cm, |BF| = 6 cm’dir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?
17.
Soru 17 )
Şekilde ABCD eşkenar dörtgen, ECD eşkenar üçgen ve m(EDA) = 20°dir.
Buna göre m(EBC) kaç derecedir?
18.
Soru 18 )
Şekildeki ABCD dikdörtgeninde [AK] ┴ [KB] ve |DA| = 8 cm, |DK| = 16 cm’dir.
Buna göre A(KAB) kaç santimetrekaredir?
19.
Soru 19 )
Şekilde ABCD kare, [FD] ∩ [AB] = {E}, [AB] ⊥ [FC] ve |AD| = 18 cm, |FB| = 9 cm’dir.
Buna göre |AE| kaç santimetredir?
20.
Soru 20 )Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 3 katı olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Matematik 3 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Matematik 3 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Matematik 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem Matematik 3 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Matematik 3 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Matematik 3 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020