2018 Yılı 3. Dönem Matematik 2 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 18, 2020
1.
Soru 1 )Altı basamaklı 777 777 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
2.
Soru 2 )Beş basamaklı 18 3B6 sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre B yerine yazılabilecek rakamlar toplamı kaçtır?
3.
Soru 3 )180 adet ve 160 adet iki çeşit yumurta birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit sayılarda paketlenecektir.
Buna göre bu paketleme işlemi sonunda en az kaç paket oluşur?
4.
Soru 4 )
Şekilde [BA // [DE ve m(ABC) = 110°, m (CDE) = 140°dir.
Buna göre m(BCD) kaç derecedir?
5.
Soru 5 )
Şekildeki ABC üçgeninde
|AB| = |AC|, |AD| = |DC| ve m (ADC) = 80°dir.
Buna göre m(BAD) kaç derecedir?
6.
Soru 6 )
Şekilde verilenlere göre en kısa kenar aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )
Şekildeki ABC üçgeninde m (BAD) = m (DAE) , [DA] ┴ [AC] ve |AB| = 8 cm, |AE| = 6 cm, dir.
Buna göre |EC| / |BE| kaçtır?
8.
Soru 8 )
Şekildeki ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezi ve |AG| = 12 cm, |GE| = 5 cm, dir.
Buna göre |BG| + |GD| kaç santimetredir?
9.
Soru 9 )ABC ve DEF eş üçgenlerdir.
|BC| = 4 cm ve |DF| = 6 cm olduğuna göre |AC| + |EF| kaç santimetredir?
10.
Soru 10 )
Şekildeki ACD üçgeninde
[DB] = [AC], [CE] ┴ [AD] ve |AB| = 10 cm, |BC| = 6 cm, |AE| = 8 cm, dir.
Buna göre |ED| kaç santimetredir?
11.
Soru 11 )
Şekildeki KLM üçgeninde
[NP] // [KM] ve |KN| = 8 cm, |NL| = 6 cm, |LP| = 3 cm, dir.
Buna göre |PM| kaç santimetredir?
12.
Soru 12 )
Şekildeki KLN üçgeninde
[KM] ┴ [LN] ve |KN| = 12 cm, |NM| = 6 cm, |ML| = 10 cm, dir.
Buna göre |KL| kaç santimetredir?
13.
Soru 13 )
Şekildeki ABC üçgeninde
[BA] ┴ [AC], [AD] ┴ [BC] ve |AD| = 8 cm, |BD| = 4 cm, dir.
Buna göre |CD| kaç santimetredir?
14.
Soru 14 )
Şekildeki ABC üçgeninde
[AB] ┴ [BC], m (BCA) = α ve |AB| = 2 cm, |BC| = 3 cm’dir.
Buna göre sinα + cosα değeri kaçtır?
15.
Soru 15 )
Şekildeki ABC üçgeninde [BA] ┴ [AC] ve m(ABC) = 45°,
|AC| = 4 cm, dir.
Buna göre A(ABC) kaç santimetrekaredir?
16.
Soru 16 )
Şekildeki ABD üçgeninde [AB] ┴ [AC] ve |AB| = 2 cm,
|AC| = 4 cm, |CD| = √5 cm, dir.
Buna göre A(ABD) & kaç santimetrekaredir?
17.
Soru 17 )
Şekildeki ABC üçgeninde |AD| = |DC| ve 2|CE| = |BE|, tir.
Buna göre A(ABC) / A(DEC) oranı kaçtır?
18.
Soru 18 )a ve b sayılarının aritmetik ortalaması 16, a ve c sayılarının aritmetik ortalaması 19, b ve c sayılarının aritmetik ortalaması 28, dir.
Buna göre c kaçtır?
19.
Soru 19 )Bir sınıftaki öğrencilerin Türkçe sınavından aldıkları puanlar 80, 45, 50, 60, 50, 75, 50, 80, 65, 85, tir.
Bu sayılardan oluşan veri grubunun tepe değeri (mod) kaçtır?
20.
Soru 20 )
Şekildeki grafik bir şehrin 5 gün boyunca günlük en yüksek sıcaklık değerlerini göstermektedir.
Bu veriler daire grafiği ile gösterildiğinde perşembe gününe ait en yüksek sıcaklık değerini gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Matematik 2 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Matematik 2 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Matematik 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem Matematik 2 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Matematik 2 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Matematik 2 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020