2017 Yılı 3. Dönem Mantık 1 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Aralık 9, 2017
1.
Doğruluğu, gözlem ve deneyle de ğil, akıl aracılığıyla bilinen yargılara mantık doğrusu denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusuna örnektir?
2.
Dünya ve Mars kendi etrafında döner. Dünyada gece gündüz oluşur. O halde Mars’ta da gece gündüz oluşur.
Bu örnek aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?
3.
Bir akıl yürütmedeki her kavram ve önerme kendisiyle aynı olmalı, kendisinden başka bir şey olmamalıdır. Bir şey ne ise odur.
Tanımı verilen akıl ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Mantık bilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5.
I. İnsan
II. Dünya
III. Gezegen
Yukarıdakilerden hangileri genel kavramdır?
6.
Gerçekliği olan bir kavramın belli bir nesnede somutlaşmasına kimlik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kimliği vardır?
7.
Canlı→ Hayvan → Kuş→ Güvercin
Yukarıdaki sıralamada kaplamı en fazla olan kavram hangisidir?
8.
• Tüm köpekler havlayandır.
• Tüm havlayanlar köpektir.
Bu önermelerde aşağıdaki kavramlar arası ilişkilerden hangisi vardır?
9.
Türün cinsinden farkını gösteren temel özelliğidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Aşağıdakilerden hangisi önermedir?
11.
Aşağıdakilerden hangisi “tanım”ın özelliklerindendir?
12.
Bileşenlerinden birinin, kendi varlığıyla diğerini geçersiz kılmasına ayrık koşullu önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ayrık koşullu önermedir?
13.
Aşağıdakilerden hangisi tümel olumlu önermedir?
14.
Soru 14 )> Yukarıdaki karşı olum karesine göre; “Bütün bitkiler canlıdır.” önermesinin çelişiği hangisidir?
15.
I. Aynı nitelikte olma
II. Aynı nicelikte olma
III. Aynı terimlerden oluşma
Yukarıdakilerden hangileri karşı olum karesinde yer alan önermelerin özelliklerindendir?
16.
“Tüm çiçekler güzeldir.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Bütün ressamlar(I) sanatçıdır.
Abidin Dino(II) ressamdır.
O halde Abidin Dino sanatçıdır(III).
Numaralanmış terimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I -- > II -- > III
18.
Zincirleme kıyasın bir türü olarak, zincirleme kıyasın ortasındaki sonuç önermelerinin çıkarılmasıyla elde edilir.
Tanımı verilen kıyas çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Aşağıdakilerden hangisi basit kı yas çeşitlerinden biri değildir?
20.
Aşağıdaki kesin kıyas kurallarından hangisi yanlıştır?

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019