2018 Yılı 3. Dönem Kimya 4 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 18, 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi bir kömür türü değildir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi kömür kullanımının sakıncalarından değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi petrolün rafineride işlenmesi sonucunda açığa çıkan bir ürün değildir?
5.
Soru 5 )Organik bileşiklerin yapısında en çok bulunan elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
6.
Soru 6 )Düz zincirli olduğu bilinen aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır?
7.
Soru 7 )
Yukarıda organik bileşiklerin açık yapıları verilmiştir.
Buna göre, kaç tanesi hidrokarbondur?
8.
Soru 8 )
Etin ya da asetilen olarak adlandırılan organik bileşiğin açık formülü hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıda bazı enerji kaynakları ve bunların üçü ile ilgili cümle verilmiştir.
I. Güneş enerjisi
II. Biyoyakıt
III. Jeotermal enerji
IV. Fosil yakıt
_________ bitkilerin çeşitli aşamalardan geçirilerek yakıt amaçlı kullanılmasıdır.
_________ yeraltı sularından elde edilir.
_________ evlerin çatılarına yerleştirilen panellerle su ısıtmada kullanılmaktadır.
Kaç numaralı enerji kaynağının ilgili cümlesi yoktur?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından değildir?
11.
Soru 11 )Bitkilerin, fermantasyon gibi çeşitli işlemlerden geçirilmesi ile oluşan ve yakıt amaçlı kullanılabilen maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
12.
Soru 12 )Disakkaritlerin oluşum tepkimeleri;
Glikoz + _________ → Maltoz + su
Glikoz + _________ → Sakkaroz + su
Glikoz + _________ → Laktoz + su
şeklinde verilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan (___________) yerlere seçenekteki maddeler doğru yerleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi yağların molekül yapısında bulunan bir element değildir?
14.
Soru 14 )Amino asitlerin amino (- NH2) ve karboksil (- COOH) kısımlarının birleşerek aradan bir su molekülünün çıkmasıyla devam eden tepkime sonucu oluşan polimerin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi su arıtım sürecinde kullanılan bir yöntem olamaz?
16.
Soru 16 )Gıda katkı maddeleri ile ilgili;
I. Raf ömrünü uzatmak amacıyla gıdalara eklenebilir.
II. Yönetmeliklerde belirtildiği kadar kullanılabilir.
III. Gıdaları renklendirmek amacıyla kullanılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
17.
Soru 17 )Sabun ve deterjan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi hatalıdır?
18.
Soru 18 )Aşağıda verilenlerden hangisi polimer değildir?
19.
Soru 19 )
Ambalajların üzerinde yandaki sembolü gördüğümüzde ambalajın geri dönüşüm için uygun olduğunu anlarız.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olur?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi camı oluşturan ana maddeler içinde yer almaz?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Kimya 4 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Kimya 4 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Kimya 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem Kimya 4 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Kimya 4 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Kimya 4 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020