2018 Yılı 2. Dönem Kimya 3 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Kasım 13, 2019
1.
Soru 1 )Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki maddelerden hangisi asidik özelliktedir?
2.
Soru 2 )Aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözündüğünde ortama OH (hidroksit) iyonu verir?
3.
Soru 3 )X maddesi: Bazı metallerle tepkimeye girdiğinde H2 gazı açığa çıkıyor.
Y maddesi: Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviriyor.
Yukarıda birer özelliği verilen X ve Y, hangi maddeler olabilir?
X <-----> Y
4.
Soru 4 )I. pH = 2
II. pH = 9
III. pH = 13
Yukarıda pH değerleri verilen sulu çözeltilerden hangileri bazik özelliktedir?
5.
Soru 5 ) Oda koşullarında hazırlanan yukarıdaki sulu çözeltilerden hangisi hem kırmızı hem de mavi turnusol kağıdının rengini değiştirmez?
6.
Soru 6 )Bir asit çözeltisi için,
I. pH < 7 dir.
II. Elektrik akımını iletir.
III. Mavi turnusolu kırmızıya çevirir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
7.
Soru 7 )Halk arasında “kezzap” diye bilinen asit aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak için,
I. turnusol kağıdı,
II. fenolftalein,
III. saf su
maddelerinden hangileri indikatör olarak kullanılır?
9.
Soru 9 )Camı aşındırma özelliği olan asit aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Halk arasında “çamaşır sodası” olarak bilinen madde aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )• Gazoz
• Hava
• Süt
• Su
Verilen maddelerden kaç tanesi karışımdır?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki maddelerden hangisi homojen karışımlara (çözeltilere) örnek verilebilir?
13.
Soru 13 )“Tuzlu su” çözeltisini oluşturan çözünen ve çözücü maddelerin fiziksel hâlleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Çözünen <-----> Çözücü
14.
Soru 14 )I. Homojen karışımlardır.
II. Karışan maddeler arasında belirli bir oran yoktur.
III. Görünümleri berrak olup süzme işlemi ile bileşenlerine ayrılamazlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sulu çözeltilere aittir?
15.
Soru 15 ) Aynı şartlarda hazırlanan aşağı daki çözeltilerden hangisi daha seyreltikti
16.
Soru 16 )160 gram suda 40 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan tuzlu su çözeltisinin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )100 mL sulu metil alkol çözeltisinde 90 mL su bulunduğuna göre kaç mililitre metil alkol bulunur?
18.
Soru 18 )Aynı şartlarda hazırlanan, bileşen miktarları verilmiş aşağıdaki çözeltilerden hangisi diğerlerine göre daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar?
19.
Soru 19 )Ham petrolü bileşenlerine ayırmak için hangi yöntem kullanılır?
20.
Soru 20 )Haşlanmış makarnayı suyundan ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Kimya 3 testine ait 2018 yılı 2. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına önceülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Kimya 3 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Kimya 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 2. dönem Kimya 3 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Kimya 3 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Kimya 3 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020