2017 Yılı 3. Dönem İşletme 1 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Kasım 15, 2017
1.
Ticari işletmelerin öncelikli amacı nedir?
2.
“Mal ve hizmetlerin insan gereksinimlerini karşılama özelliğine denir.”
Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
3.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarına uygun değildir?
4.
Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kurulma amaçlarındandır?
5.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin başlıca işlevlerindendir?
6.
İşletmelerde amaçların belirlenmesi ve bunlara ulaşmayı sağlayacak araçların belirlenmesi hangi yönetim fonksiyonu ile sağlanır?
7.
İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetlerine ________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
8.
I. Doğal kaynak
II. Sermaye
III. Ticaret
IV. İhtiyaç
V. Emek
Mal veya hizmet üretmek için yukarıdakilerden hangileri işletmelerde bir araya getirilir?
9.
Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinin görevlerindendir?
10.
Otel işletmelerinin ana faaliyet alanı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Sermaye şirketlerinde ortakların borçlarından dolayı sorumlulukları ne ile sınırlandırılmıştır?
12.
Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı mallara örnek verilebilir?
13.
Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi ile ilgili değildir?
14.
İşletme çalışanlarının ortak amaçlar çerçevesinde düzenli çalışmalarının sağlanması işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
15.
İşletmeyi değişen şartlara göre yeniden düzenlemek için, aşağıdakilerden hangisi yapılır?
16.
Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerine örnek olmaz?
17.
• Üretim faktörleri bir kişide toplanır.
• İşletmenin sahibi ve yöneticisi aynı kişidir.
• En basit, en eski ve çok görülen bir işletme biçimidir.
Yukarıda özellikleri verilen işletme türü hangisidir?
18.
Aşağıdaki işletme türlerinden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler sınıflandırması içinde yer alır?
19.
Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde organizasyon aşamasında gerçekleştirilmez?
20.
• Müşterilerin mal ve hizmet alımını sürdürmelerini sağlamak
• İşletmenin mal veya hizmetlerinin tanıtımını yapmak
• Yeni müşteriler kazanmak
Yukarıdaki faaliyetler hangi işletme işlevi ile yerine getirilir?

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019