2017 Yılı 3. Dönem İşletme 1 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Kasım 15, 2017
%%PERCENTAGE%%
Puan
%%SCORE%%
Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%
Yanlış
ANA SAYFA
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Mal ve hizmetlerin insan gereksinimlerini karşılama özelliğine denir.”
Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Hizmet
B
Mal
C
Fayda
D
İhtiyaç
Soru 2
İşletmelerde amaçların belirlenmesi ve bunlara ulaşmayı sağlayacak araçların belirlenmesi hangi yönetim fonksiyonu ile sağlanır?
A
Denetim
B
Planlama
C
Koordinasyon
D
Organizasyon
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinin görevlerindendir?
A
Astlarının üstlenmiş oldukları işleri yapmak
B
İşletme kârının ortaklara hangi oranlarda dağıtılacağına karar vermek
C
İşletmenin yapacağı yeni yatırımlarda en son kararı vermek
D
İşletme çalışanlarının görevlerini belirlemek
Soru 4
Sermaye şirketlerinde ortakların borçlarından dolayı sorumlulukları ne ile sınırlandırılmıştır?
A
Şirketin toplam borcu ile
B
Şirketin toplam sermayesi ile
C
Ortakların tüm mal varlıkları ile
D
Ortakların sermaye payları ile
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı mallara örnek verilebilir?
A
Kâğıt
B
Otomobil
C
Peynir
D
Konserve
Soru 6
İşletmeyi değişen şartlara göre yeniden düzenlemek için, aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Hiyerarşik örgütlenme
B
Eksik örgütlenme
C
Yeniden örgütlenme
D
Aşırı örgütlenme
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerine örnek olmaz?
A
Okullar
B
Fabrikalar
C
Bankalar
D
Hastaneler
Soru 8
Aşağıdaki işletme türlerinden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler sınıflandırması içinde yer alır?
A
Hizmet işletmeleri
B
Özel İşletmeler
C
Endüstri işletmeleri
D
Tarım sektöründeki işletmeler
Soru 9
Ticari işletmelerin öncelikli amacı nedir?
A
Kâr elde etmek
B
Mal üretmek
C
İşsizliği azaltmak
D
Hizmet etmek
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarına uygun değildir?
A
Kâr elde etme
B
Tekel oluşturma
C
Sosyal fayda yaratma
D
Mal ve hizmet üretme
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kurulma amaçlarındandır?
A
Varolan ulusal kaynakların etkin kullanımını sağlamak
B
Olabildiğince yüksek kâr elde etmek
C
Özel işletmelerin yatırım yapmalarını engellemek
D
Rekabet yaparak her alanda tekel piyasası oluşturmak
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin başlıca işlevlerindendir?
A
finansman
B
Denetim
C
Planlama
D
Organizasyon
Soru 13
İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetlerine ________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Üretim
B
Tüketim
C
İhtiyaç
D
Girişim
Soru 14
I. Doğal kaynak
II. Sermaye
III. Ticaret
IV. İhtiyaç
V. Emek
Mal veya hizmet üretmek için yukarıdakilerden hangileri işletmelerde bir araya getirilir?
A
Yalnız I
B
III ve IV.
C
I, II ve V.
D
II, III, IV ve V.
Soru 15
Otel işletmelerinin ana faaliyet alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İletişim
B
Konaklama
C
Ulaşım
D
Finans
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi ile ilgili değildir?
A
İşletmeye yeni personel alma
B
İşletme çalışanları ile sendika ilişkileri
C
İşletmeye gerekli krediyi sağlama
D
İşletme çalışanlarının izin işlemleri
Soru 17
İşletme çalışanlarının ortak amaç lar çerçevesinde düzenli çalışmalarının sağlanması işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Pazarlama
B
Üretim
C
Muhasebe
D
Yönetim
Soru 18
• Üretim faktörleri bir kişide toplanır.
• İşletmenin sahibi ve yöneticisi aynı kişidir.
• En basit, en eski ve çok görülen bir işletme biçimidir.
Yukarıda özellikleri verilen işletme türü hangisidir?
A
Kamu işletmesi
B
Tek sahipli işletme
C
Hizmet işletmesi
D
Dayanıksız mal üreten işletme
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde organizasyon aşamasında gerçekleştirilmez?
A
İşleri yapacak personelin göreve atanması
B
Yapılacak işlerin belirlenmesi ve gruplandırılması
C
Göreve atanan kişilerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
D
Planlamada belirlenen hedeflerehangi ölçüde ulaşıldığının araştı rılması
Soru 20
• Müşterilerin mal ve hizmet alımını sürdürmelerini sağlamak
• İşletmenin mal veya hizmetlerinin tanıtımını yapmak
• Yeni müşteriler kazanmak
Yukarıdaki faaliyetler hangi işletme işlevi ile yerine getirilir?
A
Pazarlama
B
Yönetim
C
Üretim
D
finansman
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Açık Lise 2018 Yılı 1. Dönem
8 Aralık 2018