2018 Yılı 1. Dönem İngilizce 5 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ekim 31, 2019
1.
Soru 1 )While Emir was speaking, the teacher _________ the door.
2.
Soru 2 )He _________ football two hours ago.
3.
Soru 3 )They _________ a present for me last night.
4.
Soru 4 )What _________ you doing yesterday?
5.
Soru 5 )Kaan was having a bath _________ the phone rang.
6.
Soru 6 )Mr. Young _________ in Amasya for eight years.
7.
Soru 7 )Ömer hasn’t seen her cousin a long time.
8.
Soru 8 )Carla _________ long hair when she was young.
9.
Soru 9 )Selma _________ her lessons a lot at the age 10.
10.
Soru 10 )Sally has been married - - - - 200
11.
Soru 11 )Gamze _________ earn a lot of money in the future.
12.
Soru 12 )What will George do _________?
13.
Soru 13 )Let’s have breakfast, _________ ?
14.
Soru 14 )Yağız drives _________ carefully than me. He hasn’t had an accident before.
15.
Soru 15 )Mike hasn’t been in Ankara before, ________?
16.
Soru 16 )Turtles are _________ than cheetahs.
17.
Soru 17 )Eymen arrived at school _________ than usual.
18.
Soru 18 )Don’t go to bed late, _______?
19.
Soru 19 )Emily’s house is _________ than mine. She comes to work by bus.
20.
Soru 20 )Gizem’s exam results are ________than Çınar’s.


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise İngilizce 5 testine ait 2018 yılı 1. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına önceülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org İngilizce 5 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL İngilizce 5 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 1. dönem İngilizce 5 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında İngilizce 5 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi İngilizce 5 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020