2018 Yılı 3. Dönem İngilizce 5 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 18, 2020
1.
Soru 1 )Jack didn’t go to school ___________.
2.
Soru 2 )They _________ playing basketball three hours ago.
3.
Soru 3 )My father _________ a present for me last night.
4.
Soru 4 )I _________ to the theatre and watched the play.
5.
Soru 5 )An earthquake _________ while we were sleeping.
6.
Soru 6 )I have _________ in England for ten years.
7.
Soru 7 )The weather ___________ freezing cold since October.
8.
Soru 8 )She hasn’t _________ her kitchen since last winter.
9.
Soru 9 )Did you use to ________ by bus?
10.
Soru 10 )Martin _________ eat junk food when he was a child.
11.
Soru 11 )The train will arrive at 7 p.m. ___________.
12.
Soru 12 )Marty : Where is your brother? He is late.
Jenny : I think he _________ in two minutes.
13.
Soru 13 )Joe will visit his friend in Ankara ___________.
14.
Soru 14 )Mario : I can’t lift that box. It is too heavy.
Jordan : I will ___________, don’t worry!
15.
Soru 15 )I _________ finish my project in ten minutes.
16.
Soru 16 )This car is _________ than that one.
17.
Soru 17 )Turtles are _________ than dogs.
18.
Soru 18 )Tony arrived at work _________ than usual.
19.
Soru 19 )Let’s drink something cold, _________ we?
20.
Soru 20 )Do your homework, _________ ?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise İngilizce 5 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org İngilizce 5 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL İngilizce 5 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem İngilizce 5 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında İngilizce 5 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi İngilizce 5 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020