2017 Yılı 3. Dönem Fıkıh 2 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Kasım 15, 2017
1.
Fıkıh kitaplarında temizlik konusu aşağıdaki başlıklardan hangisi kapsamında işlenir?
2.
“Elbiseni temiz tut, her türlü pislikten uzak dur.”
(Müddessir suresi, 4-5 ayetler)
“Temizlik imandandır.”
(Hadis-Şerif)
Bu ayet ve hadiste temizlik konusunda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
3.
Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından biri değildir?
4.
Namaz kılacak kişinin, kıyafetini ve namaz kılacağı yeri kan, idrar ve dış kı gibi ağır pisliklerden temizlemesi gerekir.
Bu durum, fıkıhta aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
5.
Elleri dizleri, ayak uçlarını, alnı ve burnu yere koyarak bir defa “sübhane rabbiye’l-a’la” diyecek kadar beklemektir.
Bu durum, fıkıhta aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
6.
Aşağıdakilerden hangisi imam olacak kişide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
7.
I. Yolcu olmak
II. Erkek olmak
III. Hürriyeti kısıtlı olmak
IV. Ergenlik çağına gelmiş olmak
Bunlardan hangileri cuma namazının kılınması için gerekli şartlar arasında yer almaz?
8.
Başlanmış fakat bitirilmeden bozulmuş sünnet ve nafile namazların hükmü aşağıdakilerin hangisidir?
9.
Hasta veya engelli kişiler eğer ayakta durmakta güçlük çekiyorlarsa oturarak namazlarını kılabilirler. Oturarak da kılamayanlar yattıkları yerde ima ile namazlarını kılabilirler. Bu kişiler abdest almakta da zorlanıyorsa teyemmüm abdesti alabilirler.
Bu durum ibadetler konusunda aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?
10.
“Siyam” ya da “savm” kelimesi ile ifade edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Kişinin Ramazan ayının son on gününde, beş vakit namaz kılınan bir camide ibadet amacı ile kalmasıdır. Bu süre zarfında yalnızca ibadetle ilgilenilir ve zorunlu ihtiyaçlar dışında camiden dışarı çıkılmaz.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Zekâta konu olan malın tarım, ticaret veya üreme yoluyla artan bir özelliğinin olmasıdır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler arasındadır?
14.
Sözlükte bir iş için belirtilen zaman, yer anlamına gelir. Terim olarak ise hac ve umre yolculuğuna gidenlerin Mekke çerçevesinde ihrama girmek zorunda oldukları sınırlar, yerler anlamındadır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Hz. Muhammed (sav.) “Hac,Arafat’tan ibarettir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
16.
Anne babaların, çocukları dünyaya geldiğinde şükür amacı ile kestikleri sünnet olan kurban aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Aşağıdakilerden hangisi Hac çeşitleri arasında yer almaz?
18.
İslam dini tefecilik, rüşvet, kumar,dolandırıcılık, aldatma, karaborsacı lık, yağmacılık, hırsızlık ve gasp gibi meşru olmayan fiilleri yasaklamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
19.
Sözlükte yeterlilik, elverişlilik, liyakat gibi anlamlara gelir. Fıkhi bir terim olarak ise kişinin hukuki haklardan yararlanmaya ve bu hakları kullanmaya elverişli olmasıdır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Devletin gereksinimlerine cevap veren ve bu ihtiyaçları karşılayan, topluma yarar sağlayan değerler bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019