2018 Yılı 3. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 18, 2020
1.
Soru 1 )“De ki: Şüphesiz bana, dini Allah’a has kılarak ona ibadet etmem emredildi.”
(Zümer suresi, 11. ayet)
Bu ayette ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?
2.
Soru 2 )İslam dini, güçlükler karşısında ibadetlerin yerine getirilmesinde Müslümanlara bazı kolaylıklar sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?
3.
Soru 3 )“Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, onun emirlerini yerine getirmek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )“Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan ayrılırsa kendine zarar vermiş olur...”
(İsrâ suresi, 15 ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal faydalarından biridir?
6.
Soru 6 )Hz. Peygamber, Safa Tepesi’ne çıkarak orada bulunan Mekkelilere şöyle seslendi; “Şu tepenin arkasında düşman ordusu var desem bana inanır mısınız?”. Onlar, “Evet inanırız. Çünkü senin hiç yalan söylediğini duymadık.” dediler.
Bu olayda Hz. Peygamber’in hangi yönü öne çıkmaktadır?
7.
Soru 7 )İmamet yetkisinin Hz. Ali ve onun soyundan gelenlere ait olduğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde fıkhî yorumlara dayalı oluşumlardan biridir?
9.
Soru 9 )Hz. Peygamber’in vefatından sonra halifenin kim olacağı konusunda anlaşmazlıklar çıkmış, farklı düşünen gruplar oluşmuştur. Her grup, kendi görüşünün doğru olduğunu ispatlama gayreti içerisine girmişlerdir.
Bu bilgiler İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkma nedenlerinden hangisine örnektir?
10.
Soru 10 )• Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.
• Fiillerin yaratıcısının Allah olduğunu kabul eder.
• İmanı dil ile ikrar, kalp ile tasdik olarak tanımlar.
• Kişinin davranışlarının, imanın bir parçası olmadığını savunur.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Hz. Peygamber’in ailesi ve onun soyundan gelenleri isimlendirmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi dini anlamadaki yorum farklılıklarının sonuçlarından biri değildir?
13.
Soru 13 )“… Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri sever…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayette tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Numan bin Sabit’in görüşleri etrafında oluşmuştur. Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir. Günümüzde Türkiye’deki en yaygın mezheptir.
Hakkında bilgi verilen mezhep hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki amelî-fıkhî yorum biçimlerindendir?
16.
Soru 16 )Kişinin kendi ihtiyacı olan bir şeyi başkalarıyla paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak yardım edebilmesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam inanç esaslarının tümünü ifade etmek için kullanılır?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet bin Hanbel’e aittir?
19.
Soru 19 )Açık, kesin, manası herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayetlere ne ad verilir?
20.
Soru 20 )Hz. Muhammed (sav.) İslam’ı tebliğ için Taif’e gittiğinde taşlanmasına ve öldürülmek istenmesine rağmen o insanlara beddua etmeyip hidayete ulaşmaları için Allah’a dua etmiştir.
Bu olay Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne örnek oluşturmaktadır?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020