2017 Yılı 3. Dönem Dil ve Anlatım 7 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Kasım 1, 2017
%%PERCENTAGE%%
Puan
%%SCORE%%
Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%
Yanlış
ANA SAYFA
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir?
A
Dil göndergesel işlevde kullanılır.
B
Sanatlı ve süslü bir anlatım vardır.
C
Duygu ve hayaller aktarılır.
D
Etkisi okuyucunun kültür düzeyine göre değişiklik gösterir.
Soru 2
Dar bir koridora girdik, kapının önündeki uğultu iyice arttı. Artık okunan Kur’an’ın sözcüklerini seçebiliyorduk, duanın dışında ne ağlama sesi vardı ne de ayılıp bayılanların çığlıkları. Ev halkı, metanetle karşılamış olmalıydı Mukadder Kınacı’nın ölümünü.
Bu parçanında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?
A
Mekân
B
Olay
C
Zaman
D
Kişi
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Fabl türünün Doğu’daki ilk temsilcilerinden biri Beydeba’dır.
B
Batı’da fabl Aisopos (Ezop) masallarıyla kendini göstermiştir.
C
Doğu’da fabl türünde ilk yazılı örnek “Kelile ve Dimne”dir.
D
Doğu edebiyatında Şeyh Sadi’nin “Gülistan” adlı eseri de fabl türündedir.
Soru 4
Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl türüne örnek gösterilemez?
A
Harname
B
Mantıku’t Tayr
C
Kıssadan Hisse
D
Dülger Balığının Ölümü
Soru 5
Aşağıdaki parçalardan hangisi bir masalın serim bölümünden alınmıştır?
A
Komşular, balıkçının oğlunun hâllerinden şüpheye düşmüşler.
B
Bir varmış, bir yokmuş; evvel zamanların birinde, bir padişahın ülkesinde fukara bir balıkçı varmış.
C
Balıkçının oğlu elli gün sazınan, altmış gün davulbazınan öylesine gösterişli bir düğün yaptırmış ki konanlar göçmüş, yiyenler içmiş, maşallah diyen geçmiş.
D
“Bana üç cennet elması getirirsen esvaplarını veririm.” demiş. Huri kızı, elmaları getireceğine söz verdikten sonra esvaplarını giymiş, cennete varıp heybenin terkisini elma ile doldurmuş, bütün huri kızlarıyla vedalaşıp delikanlının yanına dönmüş.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Batı’da masalların kökenini ilk araştıran derlemecidir?
A
Wilhelm Grimm
B
La Fontaine
C
Andersen
D
Oscar Wilde
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesinin genel özelliklerinden biri değildir?
A
Anlatımda nazım ve nesir bir arada bulunur.
B
Yöresel tabirlerin yer aldığı yalın bir dil kullanılır.
C
Anlatımında ilahi bakış açısı söz konusudur.
D
Okuyucuda acıma ve korku duyguları uyandırmak için yazılan metinlerdir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin temsilcilerinden biridir?
A
Memduh Şevket Esendal
B
Reşat Nuri Güntekin
C
Namık Kemal
D
Buket Uzuner
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hikâye türünün ögelerinden değildir?
A
Olay
B
Yer
C
Serim
D
Zaman
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özelliklerinden biridir?
A
Olay, kişi, mekân ilişkisi okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırır.
B
Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz.
C
Hikâyelerde merak ögesi ikinci plandadır.
D
Anlatımda sıkça rastlantılara yer verilir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi benmerkezli hikâyenin özelliklerinden değildir?
A
Yazarın kişiliğiyle kahramanın kişiliği iç içe girmiştir.
B
Gerçeklikle hayaller bir arada verilir.
C
Hikâyeler genellikle ilahi bakış açısıyla yazılır.
D
Hikâyeler beklenmedik bir sonla bitirilir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Batılı anlamda ilk öykü örneğidir?
A
Küçük Şeyler
B
Kerem ile Aslı
C
Kıssadan Hisse
D
Yaz Yağmuru
Soru 13
Gazete kupürleri, radyo haberleri, reklamlar ve farklı metinlerin bir araya getirilmesinden oluşan bir tekniktir.
Bu cümlede tanımı verilen çağdaşBatı romanı anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinç akımı
B
Leitmotiv
C
Görece zaman anlayışı
D
Montaj
Soru 14
Akla karşı duyguyu, seçkin sınıfa karşı halkı, süslülüğe karşı doğallığı, kurallara karşı kuralsızlığı işleyen romanlardır. Victor Hugo’nun Sefiller’i, Namık Kemal’in İntibah’ı bu türde roman örnekleridir.
Bu parçanında sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Klasik
B
Romantik
C
Realist
D
Natüralist
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde yazılan romanlardan değildir?
A
Araba Sevdası
B
İntibah
C
Yaban
D
Felatun Bey’le Rakım Efendi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi tragedya ile komedinin ortak özelliklerinden biridir?
A
Konular çağdaş toplumdan ve günlük hayattan alınır.
B
Kişiler çoklukla halktan insanlardır.
C
Üç birlik kuralına uyulur.
D
Erdeme ve ahlaka üstün değer verilir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi manzume ile şiir arasındaki farklardan biri değildir?
A
Şiirler daha çok didaktik, manzumeler ise lirik metinlerdir.
B
Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır.
C
Şiirde çok anlamlılık ağır basarken manzumede sözcükler genelde gerçek anlamda kullanılır.
D
Şiirde bireysellik, duygu ve çağ­ rışım ön plandadır; manzumede yaşanmış veya yaşanabilecek olaylar işlenir.
Soru 18
I. Gazel
II. Koşma
III. Mesnevi
IV. İlahi
Numaralanmış nazım biçimlerinden hangileri klasik Türk şiirine aittir?
A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve IV.
D
III ve IV.
Soru 19
Mor menevşe boynun eğmiş
Yapracığı suya değmiş

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Teşhis (kişileştirme)
B
Tariz (iğneleme)
C
İntak (konuşturma)
D
Teşbih (benzetme)
Soru 20
Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum,
Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum.
Bekçileri gibiyiz, ebanced buraların,
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların.

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A
Lirik
B
Pastoral
C
Didaktik
D
Dramatik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Açık Lise 2018 Yılı 1. Dönem
6 7 Nisan 2019