2017 Yılı 3. Dönem Seçmeli Coğrafya 2 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Kasım 8, 2017
1.
Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardandır?
2.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da Türk Kültürü’nü etkileyen faktörlerden biri değildir?
3.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Türk Kültürü’nün izlerine rastlanır?
4.
5.
Kuzey Kutbu’na yakın ülkelerde 25 Mayıs’ta hava kararmaz. 22 Haziran’da Güneş gökyüzünde 19 saat kalıp yılın rekorunu kırar. Bu zamanlar “Beyaz Geceler” olarak adlandırılır. Beyaz gecelerde İskandinav ülkeleri büyülü bir hal alır. Şehirlerde şölenler, festivaller düzenlenir.
Yukarıdaki metinde turizmin hangi etkisinden söz edilmiştir?
6.
Dünya miras alanlarını belirleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Bu yaz yaptığım gezi bana başka bir dünyanın kapılarını araladı. İrili ufaklı volkanik adalardan oluşan bu ülkenin, ham maddesi az olmasına rağmen teknolojisi ve sanayisi gelişmiş. Nüfusu oldukça yaşlı. Kiraz mevsiminde kiraz ağaçlarının çiçek açışını festivallerle kutluyorlar.
Bir turistin gezi anılarını anlattığı bu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
8.
İngiltere’de sanayi devrimi hangi sanayi kolu ile başlamıştır?
9.
Hindistan 210 milyonu aşan büyükbaş hayvan sayısı ile dünya birincisidir. Ancak bu hayvanlardan yeterli et ve süt üretimini sağlayamamaktadır.
Bu durumun temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Hollanda’nın yüz ölçümünün kü çüklüğüne, iş gücünün yalnızca%6’sının tarımda çalışıyor olması na rağmen tarım sektöründe dünyanın ileri gelen ülkelerinden biri olmasının sebebi nedir?
11.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1949’da Avrupa’nın güvenliğini sağlamak için kurulan, 1952 yılında Türkiye’nin de üye olduğu örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarından değildir?
13.
Aşağıdakilerden hangisi petrolün tüketim aşamasında ortaya çıkan bir çevre sorunudur?
14.
Aşağıda verilen enerji kaynaklarının çevreye yaptığı etkilerinden hangisi olumsuzdur?
15.
Batman’da 1948’den sonra nüfus artışının hızlanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Aşağıdakilerden hangisi arazi planlaması yapılırken dikkate alınacak hususlar arasında en az etkili olanıdır?
17.
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?
18.
Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif kirlenmeye örnektir?
19.
Aşağıdakilerden hangisi katı atık yönetiminin temel ilkelerinden biri değildir?
20.
Aşağıdaki kentlerin hangisinde hava kirliliği daha çok endüstri kuruluşlarından kaynaklanmaktadır?

Açık Lise 2018 Yılı 1. Dönem
6 7 Nisan 2019