2017 Yılı 3. Dönem Coğrafya 1 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ekim 28, 2017
%%PERCENTAGE%%
Puan
%%SCORE%%
Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%
Yanlış
ANA SAYFA
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Geceleri aşırı ısınmayı, gündüzleri ise güneşin yakıcı sıcaklığını önleyerek sıcaklığın yeryüzüne dengeli dağılmasını sağlayan doğal ortam aşağıdakilerden hangisidir?
A
Atmosfer
B
Litosfer
C
Hidrosfer
D
Biyosfer
Soru 2
Haritalardan yararlanarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A
Bir akarsuyun akım miktarını
B
İki merkez arasındaki uzaklığı
C
Bir noktanın Ekvatora olan uzaklığını
D
İki yerleşmenin birbirine göre konumunu
Soru 3
Aşağıdaki haritalardan hangisi özel harita tanımlamasına uygundur?
A
Fiziki
B
Toprak
C
Siyasi
D
Beşeri
Soru 4
Koordinat sisteminin temel kullanım amacı nedir?
A
Gerçeğe uygun haritalar hazırlamak
B
İklimlerin dağılış alanlarını belirlemek
C
Dünya üzerinde bir yerin konumunu belirlemek
D
İnsan faaliyetlerine elverişli bölgeleri keşfetmek
Soru 5


Tabloda verilen bilgilerle hazırlanan Türkiye fiziki haritaları karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
X haritasında Ankara İzmir arası daha kısadır.
B
Y haritası daha fazla ayrıntı içerir.
C
X haritası için daha büyük kâğıt kullanılmıştır.
D
Y haritasında kıyı ve sınır çizgileri daha ayrıntılıdır.
Soru 6
Yeryüzü şekillerini gösterme yöntemlerinden biri olan renklendirme yönteminde renkler aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
A
Bitki örtüsünü
B
Yer şekillerini
C
Sıcaklık değerlerini
D
Yükselti basamaklarını
Soru 7
21 Haziran ve sonrasında aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanır?
A
Güney Yarım Küre’de en kısa gündüz yaşanır.
B
Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ ne dik gelir.
C
Kuzey Yarım Küre’de gündüz sü­ releri uzamaya başlar.
D
Aydınlanma çemberi, kutup noktalarından geçer.
Soru 8

21 Aralıkta görselde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisine güneş ışınları dik açıyla gelir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 9
Atmosferdeki karbondioksit gazıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Sera etkisinin oluşmasını sağlar.
B
Hava olaylarının oluşmasını sağlar.
C
Atmosferde miktarı ve oranı sabit kalır.
D
Güneş ışınlarını yansıtma özelliğine sahiptir.
Soru 10
Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutan gaz aşağıdakilerden hangisidir?
A
Oksijen
B
Ozon
C
Metan
D
Azot
Soru 11
Dünya’nın şekli aşağıdakilerin hangisinde yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen temel faktördür?
A
Gece hava sıcaklığının gündüz saatlerinden düşük olması
B
Türkiye’de sıcaklık ortalamalarının Norveç’ten yüksek olması
C
Buzul Dağı’nın kuzeyindeki buzulların güneyindekilerden uzun olması
D
Türkiye’de kış mevsimi yaşanırken Arjantin’de yaz yaşanması
Soru 12
Türkiye’deki sıcaklık dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
A
Bakı şartlarının
B
Denize uzaklığın
C
Okyanus akıntılarının
D
Yükselti değerlerinin
Soru 13
I. Bitki çeşitliliği
II. Jeolojik yapı
III. Merkezler arası basınç farkı
IV. Basınç merkezleri arasındaki mesafe
Verilenlerden hangileri bir yerdeki rüzgâr hızını belirleyen temel unsurlardır?
A
Yalnız III
B
I ve II.
C
II ve IV.
D
III ve IV.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz çevresinde kuzeyden esen soğuk ve kuru rüzgârdır?
A
Fön
B
Bora
C
Hamsin
D
Sirokko
Soru 15

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yıllık ve günlük sıcaklık farkı en azdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin genel özelliklerinden biridir?
A
Kış ayları kurak geçer.
B
Bozkır karakteristik bitki örtüsüdür.
C
En soğuk ay ortalaması 0°C civarındadır.
D
Kar yağışı ve don olayı nadiren yaşanır.
Soru 17
Tortul kayaların levha tektoniği ile kıvrılarak yükselmesi sonucunda kıvrım dağları oluşur.
Bu kıvrımların kubbemsi kısımları na ne ad verilir?
A
Horst
B
Graben
C
Senklinal
D
Antiklinal
Soru 18

Yerkabuğunun iç yapısını gösteren kesitte numaralandırılarak verilen katmanların adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I -- > II -- > III
A
Manto -- > Sial -- > Sima
B
Sima -- > Manto -- > Sial
C
Sial -- > Sima -- > Manto
D
Sial -- > Manto -- > Sima
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi ziraat ve hayvancılık için diğerlerinden daha tehlikeli ve uzun süreli bir doğal afettir?
A
Erozyon
B
Heyelan
C
Deprem
D
Orman yangını
Soru 20
Fiyortlu kıyı tipinin oluşmasında aşağıdaki dış güçlerden hangisi başlıca etkendir?
A
Dalga
B
Akarsu
C
Güneş
D
Buzul
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Google Aramaları

Açık Lise 3. Dönem Sınavı
7 - 8 Ağustos 2018