2017 Yılı 3. Dönem Coğrafya 1 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ekim 28, 2017
%%PERCENTAGE%%
Puan
%%SCORE%%
Doğru
%%WRONG_ANSWERS%%
Yanlış
ANA SAYFA
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Geceleri aşırı ısınmayı, gündüzleri ise güneşin yakıcı sıcaklığını önleyerek sıcaklığın yeryüzüne dengeli dağılmasını sağlayan doğal ortam aşağıdakilerden hangisidir?
A
Atmosfer
B
Litosfer
C
Hidrosfer
D
Biyosfer
Soru 2
Haritalardan yararlanarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A
Bir akarsuyun akım miktarını
B
İki merkez arasındaki uzaklığı
C
Bir noktanın Ekvatora olan uzaklığını
D
İki yerleşmenin birbirine göre konumunu
Soru 3
Aşağıdaki haritalardan hangisi özel harita tanımlamasına uygundur?
A
Fiziki
B
Toprak
C
Siyasi
D
Beşeri
Soru 4
Koordinat sisteminin temel kullanım amacı nedir?
A
Gerçeğe uygun haritalar hazırlamak
B
İklimlerin dağılış alanlarını belirlemek
C
Dünya üzerinde bir yerin konumunu belirlemek
D
İnsan faaliyetlerine elverişli bölgeleri keşfetmek
Soru 5


Tabloda verilen bilgilerle hazırlanan Türkiye fiziki haritaları karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
X haritasında Ankara İzmir arası daha kısadır.
B
Y haritası daha fazla ayrıntı içerir.
C
X haritası için daha büyük kâğıt kullanılmıştır.
D
Y haritasında kıyı ve sınır çizgileri daha ayrıntılıdır.
Soru 6
Yeryüzü şekillerini gösterme yöntemlerinden biri olan renklendirme yönteminde renkler aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
A
Bitki örtüsünü
B
Yer şekillerini
C
Sıcaklık değerlerini
D
Yükselti basamaklarını
Soru 7
21 Haziran ve sonrasında aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanır?
A
Güney Yarım Küre’de en kısa gündüz yaşanır.
B
Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ ne dik gelir.
C
Kuzey Yarım Küre’de gündüz sü­ releri uzamaya başlar.
D
Aydınlanma çemberi, kutup noktalarından geçer.
Soru 8

21 Aralıkta görselde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisine güneş ışınları dik açıyla gelir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 9
Atmosferdeki karbondioksit gazıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Sera etkisinin oluşmasını sağlar.
B
Hava olaylarının oluşmasını sağlar.
C
Atmosferde miktarı ve oranı sabit kalır.
D
Güneş ışınlarını yansıtma özelliğine sahiptir.
Soru 10
Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutan gaz aşağıdakilerden hangisidir?
A
Oksijen
B
Ozon
C
Metan
D
Azot
Soru 11
Dünya’nın şekli aşağıdakilerin hangisinde yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen temel faktördür?
A
Gece hava sıcaklığının gündüz saatlerinden düşük olması
B
Türkiye’de sıcaklık ortalamalarının Norveç’ten yüksek olması
C
Buzul Dağı’nın kuzeyindeki buzulların güneyindekilerden uzun olması
D
Türkiye’de kış mevsimi yaşanırken Arjantin’de yaz yaşanması
Soru 12
Türkiye’deki sıcaklık dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
A
Bakı şartlarının
B
Denize uzaklığın
C
Okyanus akıntılarının
D
Yükselti değerlerinin
Soru 13
I. Bitki çeşitliliği
II. Jeolojik yapı
III. Merkezler arası basınç farkı
IV. Basınç merkezleri arasındaki mesafe
Verilenlerden hangileri bir yerdeki rüzgâr hızını belirleyen temel unsurlardır?
A
Yalnız III
B
I ve II.
C
II ve IV.
D
III ve IV.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz çevresinde kuzeyden esen soğuk ve kuru rüzgârdır?
A
Fön
B
Bora
C
Hamsin
D
Sirokko
Soru 15

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yıllık ve günlük sıcaklık farkı en azdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin genel özelliklerinden biridir?
A
Kış ayları kurak geçer.
B
Bozkır karakteristik bitki örtüsüdür.
C
En soğuk ay ortalaması 0°C civarındadır.
D
Kar yağışı ve don olayı nadiren yaşanır.
Soru 17
Tortul kayaların levha tektoniği ile kıvrılarak yükselmesi sonucunda kıvrım dağları oluşur.
Bu kıvrımların kubbemsi kısımları na ne ad verilir?
A
Horst
B
Graben
C
Senklinal
D
Antiklinal
Soru 18

Yerkabuğunun iç yapısını gösteren kesitte numaralandırılarak verilen katmanların adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I -- > II -- > III
A
Manto -- > Sial -- > Sima
B
Sima -- > Manto -- > Sial
C
Sial -- > Sima -- > Manto
D
Sial -- > Manto -- > Sima
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi ziraat ve hayvancılık için diğerlerinden daha tehlikeli ve uzun süreli bir doğal afettir?
A
Erozyon
B
Heyelan
C
Deprem
D
Orman yangını
Soru 20
Fiyortlu kıyı tipinin oluşmasında aşağıdaki dış güçlerden hangisi başlıca etkendir?
A
Dalga
B
Akarsu
C
Güneş
D
Buzul
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Açık Lise 2018 Yılı 1. Dönem
6 7 Nisan 2019