2017 Yılı 3. Dönem Coğrafya 1 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ekim 28, 2017
1.
Geceleri aşırı ısınmayı, gündüzleri ise güneşin yakıcı sıcaklığını önleyerek sıcaklığın yeryüzüne dengeli dağılmasını sağlayan doğal ortam aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Haritalardan yararlanarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
3.
Aşağıdaki haritalardan hangisi özel harita tanımlamasına uygundur?
4.
Koordinat sisteminin temel kullanım amacı nedir?
5.
6.
Yeryüzü şekillerini gösterme yöntemlerinden biri olan renklendirme yönteminde renkler aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
7.
21 Haziran ve sonrasında aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanır?
8.
9.
Atmosferdeki karbondioksit gazıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
10.
Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutan gaz aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Dünya’nın şekli aşağıdakilerin hangisinde yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen temel faktördür?
12.
Türkiye’deki sıcaklık dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
13.
I. Bitki çeşitliliği
II. Jeolojik yapı
III. Merkezler arası basınç farkı
IV. Basınç merkezleri arasındaki mesafe
Verilenlerden hangileri bir yerdeki rüzgâr hızını belirleyen temel unsurlardır?
14.
Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz çevresinde kuzeyden esen soğuk ve kuru rüzgârdır?
15.
16.
Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin genel özelliklerinden biridir?
17.
Tortul kayaların levha tektoniği ile kıvrılarak yükselmesi sonucunda kıvrım dağları oluşur.
Bu kıvrımların kubbemsi kısımları na ne ad verilir?
18.
19.
Aşağıdakilerden hangisi ziraat ve hayvancılık için diğerlerinden daha tehlikeli ve uzun süreli bir doğal afettir?
20.
Fiyortlu kıyı tipinin oluşmasında aşağıdaki dış güçlerden hangisi başlıca etkendir?

Açık Lise 2018 Yılı 1. Dönem
6 7 Nisan 2019