2017 Yılı 3. Dönem Çağdaş Türk Dünya Tarihi 2 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Aralık 9, 2017
1.
Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Dönemi politikalarından biri değildir?
2.
Vietnam Savaşı aşağıdaki hangi devletler arasında gerçekleşmiştir?
3.
Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Dönemi’nde yaşanan silahlı mücadelelerden biri değildir?
4.
Aşağıdakilerden hangisi 1970’lerde Türkiye ekonomisinde sıkıntılar yaşanmasının nedenlerinden biri değildir?
5.
27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi sonucunda yargılanarak idam edilen dönemin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
SSCB’nin dağılmasından sonra 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Dünyaca ünlü Kırgız yazar aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (TİKA) temel amacıdır?
9.
Aşağıdakilerden hangisi, Ermeni diasporasının amaçlarından biri değildir?
10.
Avrupa Birliği’ne üye olabilmek için aday ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılamaları gereken kriterler aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
11.
Aşağıdakilerden hangisi 1970’lerde Türk sinemasının ünlü oyuncularından biri değildir?
12.
Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye, oy birliği ile Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edilmiştir?
13.
Aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında Dağlık Karabağ sorunu yaşanmıştır?
14.
Yunanistan’ın Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Ege Denizi’nin tümünü tehlikeli bölge ilan ederek Ege semalarını uluslararası hava trafiğine kapatmasıyla ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1969 1980 yılları arasında Türkiye’nin sosyal ve kültürel hayatında yaşanan değişimlerden biri değildir?
16.
1996 yılında Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan’ın kurdukları iş birliği yapılanması aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Aşağıdaki akarsulardan hangisinin paylaşımı Orta Doğu’daki su sorununda etkili olmamıştır?
18.
Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türkiye’de cumhurbaşkanlığı yapmıştır?
19.
Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki açlık sorununun giderek büyü mesine neden olan gelişmelerden biri değildir?
20.
Aşağıdakilerden hangisi kanatlı hayvanlarda toplu ölümlere yol açan ve H5N1 virüsünün insanlara bulaşmasıyla ortaya çıkan salgın hastalıktır?

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019