2017 Yılı 3. Dönem Çağdaş Türk Dünya Tarihi 1 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Kasım 15, 2017
1.
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nden biri değildir?
2.
I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyabarışını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
3.
I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?
4.
XIX. yüzyılda Rusya’da sanayileş me faaliyetlerinin başlaması hangi sınıfın ortaya çıkmasına neden olmuştur?
5.
Basmacı Hareketi’nin en temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
6.
ABD Başkanı Wilson’un yayımladığı ve I. Dünya Savaşı’ndaki gizli antlaşmaları tanımayacağını belirttiği karar, aşağıdakilerden hangisidir?
7.
I. Dünya Savaşı sürerken İngiltere ile yaptığı antlaşmaya dayanarak 1916 da kendisini “Arap ülkelerikralı” ilan eden Hicaz emiri aşağıdakilerden hangisidir?
8.
1919 yılında nüfusunun tamamı Arap olan Filistin’de bir “Yahudi yurdu” kurma çalışmaları başlatan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
9.
XIX. yüzyılda Uzak Doğu’da yayılmacı bir politika izleyerek dünyanın bu bölgesinde büyük bir güç olarak ortaya çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
10.
ABD Dış işleri Bakanının önerisiyle hazırlanan, savunmaya dayanmayan savaşın kanun dışı sayıldığı ve devletler arası ilişkilerde barışçı yollara başvurulmasını esas alan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
11.
10 Ocak 1920’de kurulan Milletler Cemiyeti’nin merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisidir?
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hitler Almanya’sının talep edeceği dış politika esaslarından biri değildir?
13.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantı’na katılmamıştır?
14.
Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye, boğazlar üzerinde tam hâkimiyetini sağlamıştır?
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1930’lu yıllarda Almanya ve İtalya’nın izlediği saldırgan politikaların sonuçları arasında gösterilemez?
16.
I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine dair fikirle ortaya çıkan kavrama ne ad verilmiştir?
17.
1930’larda Fransızların muhtemel bir Alman saldırısına karşı kurdukları savunma hattına ne isim verilmiştir?
18.
Hiroşima ve Nagazaki’de 150 bin kişinin ölümüne neden olan atom bombasını kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmasına rağmen Afrika’da dünyanın en fakir ülkelerinin yer almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkilerinden biri değildir?

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019