2017 Yılı 3. Dönem Biyoloji 4 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Kasım 14, 2017
1.
Aşağıda kalıtımla ilgili bazı kavramlar verilmiştir.
• Bir canlıdan yavrulara aktarılabilen kalıtsal özelliklerdir.
• Fenotipte etkisini her zaman gösteren baskın gendir.
• DNA üzerinde bir genin kapladığı bölgedir.
Buna göre tanımı yapılmayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
“Aa bb Cc Dd” genotipine sahip sağlıklı bir bireyde aşağıda verilen gametlerden hangisi oluşamaz?
3.
“kk Ll Mm Nn” genotipine sahipbir bireyin tüm karakterler bakı mından resesif (çekinik) bir gamet oluşturma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
5.
Endülüs tavuklarında siyah tüylü tavuk ile beyaz tüylü horozun çaprazlanması sonucu oluşan F1 dölündeki bireylerin tamamı mavi tüylüdür.
Buna göre Endülüs tavuklarında anlatılan durum aşağıdaki kalıtım durumlarından hangisi ile tanımlanır?
6.
Bir karakter bakımından 5 farklıalele sahip olan bir bireyin taşı yabileceği genotip çeşidi sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
AB kan gruplu bir kadın ile B kan gruplu bir erkeğin aşağıda kan grubu fenotipi verilen bireylerden hangisi çocuğu olamaz?
8.
Kırmızı – yeşil renk körlüğü X kromozomu üzerinde resesif taşınan genle aktarılan bir hastalıktır.
Buna göre kırmızı yeşil renk körü bir kadın ile renk körü olmayan (normal) bir erkeğin kırmızı yeşil renkkörü bir kız çocuklarının olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Aşağıda verilen bireylerden hangisinde otozomal kromozomlarda fazlalık bulunmaktadır?
10.
11.
Poliploidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
12.
Kök hücre ile ilgili,
I. Mitoz bölünmeler ile özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilir.
II. Yetişkin kök hücrenin dönüşebileceği hücre çeşidi, embriyonik kök hücrenin dönüşebileceği hücre tipinden fazladır.
III. İnsanda kök hücreden kemik iliği elde edilebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
13.
Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin abiyotik bileşenlerinden biridir?
14.
Tüm fotoototrof organizmalarda,
I. kloroplasta sahip olma,
II. ışık enerjisini kullanma,
III. oksijen gazı açığa çıkarma
verilenlerden hangileri ortaktır?
15.
Aşağıda verilen simbiyotik (ortakyaşam) ilişkilerden hangisi mütüalizme (karşılıklı fayda) örnek olarak verilebilir?
16.
Bir besin zincirinde üretici organizmalardan son tüketicilere doğru gidildikçe aşağıda verilen faktörlerden hangisi artar?
17.
Aşağıda bir besin zinciri verilmiştir.
Ot → Çekirge → Kurbağa → Yılan → Atmaca
Buna göre bu besin zincirinde yer alan yılanların aşırı avlanması ile zincirde verilen hangi canlıların sayılarında azalış görülür?
18.
Azot döngüsünde yer alan aşağıdaki olaylardan hangisi toprağın verimini (azot miktarını) azaltır?
19.
Yeryüzünde geniş coğrafik alanlarda yer alan büyük ekosistem tiplerine biyom denir.
Buna göre,
I. iklim,
II. enlem,
III. yükseklik
verilen faktörlerden hangileri biyom çeşitlerinin oluşmasında etkilidir?
20.
Aşağıda verilen biyomlardan hangisinde varyasyon (canlı çeşidi) diğerlerinden daha fazladır?

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019