2018 Yılı 1. Dönem Biyoloji 3 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ekim 31, 2019
1.
Soru 1 ) Yukarıda bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesine ait bazı evreler şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış evrelerin gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
2.
Soru 2 )2n = 20 kromozomlu bir hücre 4 kere mitoz bölünme geçiriyor.
Olay sonucunda oluşan hücre sayısı ve oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı kaçtır?
Hücre Sayısı ----- Kromozom Sayısı
3.
Soru 3 )Hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen olaylardan hangisi hücrenin bitki hücresi olduğunu kanıtlar?
4.
Soru 4 )Bazı canlılarda gerçekleşen,
I. deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızı oluşması,
II. kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlaması,
III. gül bitkisinin bir dalından yeni bir gül bitkisi elde edilmesi
olaylarından hangileri eşeysiz üremeye örnektir?
5.
Soru 5 ) Yukarıda bir hayvan hücresinin mayoz bölünmesine ait bir şekil verilmiştir.
Buna göre verilen şekil mayoz bölünmenin hangi aşamasına aittir?
6.
Soru 6 )Eşeyli üreme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )Hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen;
I. homolog kromozomların ayrılması,
II. DNA’nın kendini eşlemesi,
III. kardeş kromatitlerin ayrılması
olaylarından hangileri mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır?
8.
Soru 8 ) Yukarıda dişi üreme sistemi şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi östrojen, progesteron hormonlarının ve eşey hücresinin üretimini gerçekleştirir?
9.
Soru 9 )Anne ile bebek arasındaki madde alışverişini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Dişi üreme sisteminde yumurtalığın yaptığı görevi erkek üreme sisteminde aşağıdakilerden hangisi yapar?
11.
Soru 11 )Gebelik sırasında hızlı bir büyüme ve gelişme gerçekleştiğinden olumsuz faktörler gelişim anormalliklerine sebep olabilir.
Buna göre,
I. X ışınlarına maruz kalmak,
II. yoğun strese girmek,
III. ilaç veya kimyasal maddeler kullanmak
verilen faktörlerden hangileri gelişim anormalliklerine sebep olabilir?
12.
Soru 12 )Dişi üreme hücresi yumurta ile erkek üreme hücresi sperminçekirdeklerinin kaynaşması olayı na ne isim verilir?
13.
Soru 13 )Aa BB Ee Rr HH genotipli bir bireyden aBErH genotipli gamet oluşma olasılığı kaçtır?
14.
Soru 14 )Sarı tohum rengi aleli, yeşil tohum rengi aleline; yuvarlak tohum şekli aleli, buruşuk tohum şekli aleline baskındır.
Buna göre her iki karakter bakımından heterozigot iki bezelyenin çaprazlanmasından elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
• 315 tane sarı tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye
• 101 tane sarı tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelye
• 108 tane yeşil tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye
• 32 tane yeşil tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelye
Buna göre yapılan çaprazlamadan elde edilen bireylerin fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisidir? (Fenotip ayrışım oranı birey sayısının en sade hali ile ifade edilir.)
15.
Soru 15 )Popülasyonlarda bir karakterin oluşumundan ikiden fazla sayıda alel etkili ise bu duruma çok alellilik denir. Tavşanlarda tipik gri tavşan rengi (C), çinçilla (cch), himalaya (ch) ve albino (c) fenotiplerinin ortaya çıkmasından sorumlu aleller vardır. Bunlar arasındaki baskınlık hiyerarşisi C > cch > ch> c şeklindedir.
Buna göre tavşanlarda tüy rengi ile ilgili oluşabilecek genotip çeşidi sayısı kaçtır? (Çok allelli kalıtımda genotip sayısı (n.(n+1)) / 2 formülü ile bulunur. n, allel sayısını ifade eder.)
16.
Soru 16 ) Yukarıda tohum rengi ve tohum şekli bakımından heterozigot iki birey arasında yapılan dihibrit çaprazlamanın punnet karelemesi verilmiştir.
Buna göre verilen tabloda I ve II ile gösterilen çaprazlama sonucunda oluşan bireylerin fenotipi seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
I ---- II
17.
Soru 17 )A Rh – bir anne ile A Rh + bir babanın ilk çocukları 0 Rh – kan grubuna sahiptir.
Bu çiftin ikinci çocukları ile anne arasında kan uyuşmazlığı olma ihtimali kaçtır?
18.
Soru 18 )Kromozom sayı mutasyonlarında “Eğer fazla kromozoma sahip olan gamet, normal bir gamet ile döllenecek olursa, oluşan zigotun kromozom sayısı normalden fazla; eğer eksik kromozoma sahip olan gamet, normal bir gamet ile döllenecek olursa oluşan zigot, normalden daha az sayıda kromozoma sahip olur. Böyle bir zigot gelişecek olursa, meydana gelen birey eksik sayıda ya da daha fazla sayıda kromozoma sahip olur.” durumu gözlenir.
Buna göre aşağıda kromozom formülü verilen bireylerden hangisinde kromozom sayı mutasyonu bulunmamaktadır?
19.
Soru 19 )Kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde çekinik taşınan bir hastalıktır. (Xr )
Buna göre kırmızı yeşil renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ile kırmızı yeşil renk körü bir babanın normal görüşlü erkek çocuklarının olma olasılığı kaçtır?
20.
Soru 20 ) Yukarıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinde çekinik bir genle aktarılan özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.
Buna göre “?” ile gösterilen bireyde bu özelliğin fenotipinde görünme olasılığı kaçtır?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Biyoloji 3 testine ait 2018 yılı 1. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına önceülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Biyoloji 3 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Biyoloji 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 1. dönem Biyoloji 3 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Biyoloji 3 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Biyoloji 3 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 - 5 TEMMUZ 2020