2017 Yılı 3. Dönem Biyoloji 3 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Kasım 5, 2017
1.
Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması hangi hastalığın ortaya çıkmasına neden olur?
2.
Aşağıda hücre döngüsünde ger­ çekleşen değişiklikler ile ilgili bilgiler verilmiştir.
• Hücrenin büyüklüğü artar.
• Hücrede protein sentezi hızlanır.
• DNA kendini eşler.
Bu değişiklikler hücre döngüsünün hangi aşamasında meydana gelir?
3.
4.
Bir hücreden sekiz yeni hücrenin oluştuğu periyotta kaç bölünme gerçekleşmiştir?
5.
Bölünmekte olan bir hücrenin geçirdiği mitoz bölünme evrelerinin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
6.
Bazı hayvanların yumurta hücrelerinden döllenme olmadan yeni bireyler geliştirmesi şeklindeki üremeye partenogenez adı verilir.
Aşağıda verilen canlıların hangisinde partenogenez gözlenir?
7.
Aşağıda verilen eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisi sadece bitkilerde görülür?
8.
I. Kromozom sayısı yarıya iner.
II. Haploid (n) kromozomlu hücrelerde görülmez.
III. Kalıtsal çeşitlilik sağlanır.
Buna göre verilen özelliklerden hangileri mayoz bölünmeye aittir?
9.
Mayoz bölünmenin profaz I evresinde meydana gelen olaylarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
10.
Erkek bireylerin testislerinde sperm oluşturulmasına spermatogenez denir.
Spermatogenezde oluşan aşağıdaki hücrelerden hangisinin kromozom sayısı diğerlerinden farklıdır?
11.
İnsan üreme sisteminde oogenez ve spermatogenezle oluşan sperm ve yumurtayla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
I. Mayoz bölünme ile oluşurlar.
II. Kromozom sayısı haploid (n)’dir.
III. Hareketli hücrelerdir.
Verilenlerden hangileri yumurta ve sperm hücreleri için ortaktır?
12.
I. Rahim ile yumurtalıklar arasında yer alır.
II. Yumurtanın hareketini sağlayan siller mevcuttur.
III. Yumurtanın döllenmesi bu kısımda gerçekleşir.
Verilenlerden hangileri yumurta kanalının (fallop tüpü) özelliklerindendir?
13.
Dişi üreme sisteminde ovulasyonun gerçekleşmesini sağlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Aşağıdakilerden hangisi döl yatağının iç kısmında mukus salgılayan ve bol miktarda kan damarı içeren tabakadır?
15.
Sperm hücresinde sindirim enzimlerini taşıyan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Sperm ana hücrelerinin mayoz bölünme geçirdiği erkek üreme sistemi kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Kan ve cinsel ilişki ile bulaşarak karaciğer dokusunu oluşturan hücrelerin fonksiyonlarını bozan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Bir kuş yumurtasında embriyonunihtiyaç duyduğu besinler aşağıdaki yapıların hangisinde depo edilir?
19.
Hamilelik döneminde kromozom anormalliklerin araştırılmasında kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
20.
• Embriyonun gaz alışverişinde gö­revlidir.
• Plasentalı memeliler dışındaki canlılarda atıkları depo eder.
• Plasentalı memelilerde göbek bağı­nın oluşumuna katılır.
Verilen özellikler embriyonik yapılardan hangisine aittir?

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019